Honlapunk az
MTA-SZTAKI-val való
együttműködésnek köszönhetően
új, nagy felbontású
gömbpanorámás képekkel

gazdagodott. Immár virtuálisan is
körbetekinthet templomunkban!

 

 

Üdvözöljük honlapunkon!

 

»Aki eszi az én testemet,
és issza az én véremet,
annak örök élete van«
(Jn 6,54)

 

 

 

Erdő Péter bíboros levele, illetve információ a szentségek kiszolgáltatásáról járvány idején lent található.


Hirdetéseink


2020. Április 12.

  „ A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog! "

  (Szt. Brúnó)

  Kedves Testvérek!

  Az idei nagyböjt időszaka és a nagyhét, majd húsvét megünneplése mindannyiunk számára szokatlan módon alakult. De legyünk is bármilyen helyzetben, életállapotban, erővel tölt el az, hogy tudjuk: a megváltás műve beteljesedett, Krisztus öröme ránk ragyog.


  Templomunk a járvány idején

  Templomunk – amíg csak lehetséges – nyitva áll egyéni imádság céljából, továbbá a megjelölt időszakokban szentségimádás is van (17.00 – 18.30-ig ). Halaszthatatlan lelki ügyekben vasárnap délután (17.00–18.30) kereshetnek meg bennünket a templomban. Telefonon (1) 209-2224; és emailben (magyarszentekbp@freemail.hu) , illetve a facebookon is (Magyar Szentek Plébánia ifjúsági közössége) rendelkezésre állunk, hogy fölmerülő kérdéseiket megválaszolhassuk és ügyintézésre (leginkább azt javasoljuk, távolról) lehetőségük legyen. A plébániai iroda felkeresése előtt javasoljuk a telefonos konzultációt! Bevételeink alapvetően a perselypénzből, egyházfenntartásból és a temetések, esküvők utáni ún. stóladíjakból tevődnek össze. Az utóbbi hetekben a perselybevétel a 0-ra csökkent, az urnafülkék értékesítése is leállt és nincs más bevételi forrásunk, támogatónk. Mivel templomunk és plébániánk számláit, papjaink és munkatársaink fizetését teljes egészében híveink adományaiból kell fedeznünk, kérjük, hogy ebben az időszakban se feledkezzenek meg egyházközségünk támogatásáról. Továbbra is ajánljuk a rendszeres havi banki utalás beállítását internetbankjukból. Számlaszámunk OTP 11711034-20060240. Nagylelkűségüket köszönjük!


  Húsvét, szentgyónás, szentáldozás

  A húsvéti szentgyónás helyett szeretettel javasoljuk a tökéletes bánat felindítását azzal az elhatározással, hogy a járvány elmúltával sor kerül a személyes gyónásra is. Mindazonáltal halaszthatatlan esetben vasárnaponként 17.00 - 18.30-ig van lehetőség a bűnbocsánat szentségének felvételére a templomkertben. A húsvéti szentáldozás helyett szeretettel javasoljuk a lelki áldozást. Ennek módjáról a mellékletben olvashatnak. A megváltozott körülmények mindannyiunkat kihívások elé állítanak. Ugyanakkor ez az időszak lehetőség arra is, hogy egyre inkább csak az igazán fontos dolgokra figyeljünk. Adja meg a Jóisten minden kedves Testvéremnek és családjának a feltámadás igazi örömét! A facebookon (Magyar Szentek Plébánia ifjúsági közössége) nap 17.00-18.30-ig szentégimádás, 18.30-tól szentmise.


 1. Ferenc Pápa és Erdő Péter bíboros imái a járvány idejére megtalálható erre a linkre kattintva.
 2. Információ a szentségek kiszolgáltatásáról járvány idején erre a linkre kattintva található.


 3. Nyilvános istentiszteletek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

  2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén. Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat! A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára. A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
  További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
  Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
  Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
  A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.
  Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

  Esztergom, 2020. május 16.

  Erdő Péter
  bíboros, prímás, érsek
  Ferenc Pápa és Erdő Péter bíboros imái a járvány idejére megtalálható erre a linkre kattintva.


  Információ a szentségek kiszolgáltatásáról járvány idején erre a linkre kattintva található.