Évközi 26. vasárnap2021. szeptember 26.

  1. A hittanórák a héten már elkezdődnek a kiírt rend szerint. Továbbra is lehet jelenkezni a honlapunkon keresztűl vagy a hittanórán.

  2. Október hónapban minden este a rózsafűzért imádkozzuk különböző szándékokra. A szentmise előtt mondjuk az imát ott, ahol az esti szentmise van. Az első alkalom péntek este lesz a Kruspér utcai kápolnában.

  3. Hétfőn Páli Szt. Vince áldozópapnak, szerdán Szent Mihály, Szt. Gábor és Szt. Ráfael főangyaloknak, csütörtökön Szt. Jeromosnak, pénteken Kis Szt. Teréznek, szombaton Szent Őrzőangyaloknak lesz az ünnepük.

  4. Szombaton délelőtt 10 órára a gazdagréti Szent Angyalok Plébánia szeretettel hívja a kedves testvéreket a napi búcsúi szentmisére, ahol esperesi kerületünk papjai együtt miséznek.

  5. Október 16-án szombaton egyházközségi kirándulást szervezünk Esztergomba, ahol részt veszünk az újonnan kinevezett kanonokok beiktatásán.

    Előzetes jelentkezés a sekrestyében. Részvételi díj 3000 Ft.