Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2006. január

Kövessük a napkeleti bölcseket!

a napkeleti bölcsek

Emlékszetek-e még gyermekkorotok karácsonyára, amikor a képes Bibliát lapozgatva, merengve néztétek a csillag után baktató tevéket, rajtuk a turbános alakokat? De hol vagyunk már ettől ebben a neonfényes, űrszondás világban? Pedig pontosan ennek az új, modern, a világnak egyik érdekes tudománya, a régészet és a kortörténet ma egészen más megvilágításba helyezi ezt a legendának tartott történetet.

Már Kepler is tett róla említést, és az újabb, pontos számítások is megállapították, hogy éppen Jézus születése évében állt együtt a Jupiter bolygó a Szaturnusszal a Halak jegyében. Ezt a 794 évenként megismétlődő, ritka találkozást nevezik Conjunctio Magnának, Nagy Együttállásnak. Ezt a különös bolygóállást hallatlan izgalommal várta az akkori világ - Rómától az Eufráteszig, Egyiptomtól a babilóniai csillagvizsgáló tornyok tudósaiig. Óriási jelentőséget tulajdonítottak neki, mert a Jupiter volt a világuralom bolygója. A Halak jegye számukra egy korszak végét jelentette és egy új korszak kezdetét, a Szaturnusz pedig akkor, abban az időben - Izrael bolygója volt. Mindent összevetve, az akkori asztrológusok úgy magyarázták az akkori bolygóállást, hogy a Királyok Királya születik Izraelben és új korszak kezdődik vele a világon. S pontosan erről beszél Máté evangéliuma a keleti bölcsek történetével kapcsolatban. Így érthető meg, hogy a Babilon felől érkező csillag-tudósok, a napkeleti bölcsek miért Izraelben keresik az új uralkodót, s miért lesz olyan ideges Heródes, amikor a messziről érkezettek a Királyok Királyát logikusan a királyi udvarban keresik először. S bár az akkori hivatalos egyház tudósai, Heródes parancsára útbaigazítják a bölcseket - ők, a hivatalosak, akik „hivatalból” várták a Messiást, a Krisztust, mégsem indulnak el velük Betlehem felé.

Míg a hivatalos egyház húzódozik, Heródes pedig ravaszul újabb gyilkosságra készülődik, a három keleti bölcs Betlehembe érve megtalálja Jézust egy sziklaistállóban, s leborulva imádják Őt. Aranyat, tömjént és mirhát adnak Neki.

Jézus születésének emlékére, születésnapjára mi is adtunk ajándékokat, ha nem is aranyat, tömjént vagy mirhát, csak afféle tőlünk telhetőket egymásnak. Igen, egymásnak! Talán még hozzá is tesszük: ez a te jézuskád. De mit adunk Neki?

A pogány, napkeleti látogatók az ajándékokon felül, amit Jézusnak adtak - nem pedig egymásnak - leborultak és úgy imádták Jézust. A legnagyobbat, a legtöbbet, ami embertől valaha is telik a Földön: imádatukat adták.

És mi? Karácsony este, mielőtt vagy miután megajándékoztuk volna egymást, imádkoztunk-e szívből, igazán, mint ünneplő keresztények? Még most sincs késő! Kövessük a napkeleti bölcsek magatartását!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”
Életünk Krisztus

Most már immár négy hónapja itt szolgálok a Magyar Szentek Plébánián. Ennek az időnek túlnyomó részét, amit tudjuk, a Kruspér utcában található Szent Tádé kápolnában töltöttem. Mivel szolgálatom igazából odakötődik, ezért az ittlétemet az ottani élet határozza meg. Az egyértelmű, hogy ott egy igen jó közösség található. Azonban azt vettem észre, hogy ez idő alatt nem tudtam igazából megismerni a hívőközösséget. Nem volt túl sok alkalmam, hogy jobban összemelegedjünk és egy szoros közösséget alkossunk. Ezért azon kezdtem gondolkodni, hogy mi lenne egy jó alakalom ahhoz, hogy több időt töltsünk együtt.

Aztán eszembe jutott, hogy tavaly, a boldogemlékű II. János Pál pápa kihirdette az Eucharisztia évét. Ennek jegyében, még a krisztinavárosi plébánián egy egész napos szentségimádást szerveztünk, és azon belül pedig egy szentórát lebonyolítottam. Nagyon sokan vettek részt ezen a szentórán, és valóban közelebb hozta az embereket egymáshoz. Egy nagyon felemelő élmény volt mindannyiunk számára, hogy együtt imádkozhattunk az Úr Krisztus előtt. II. János Pál pápa Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában a következőt olvashatjuk; „Az Egyháznak, míg itt a földön járja zarándokútját, az a hivatása, hogy fönntartsa és erősítse a communiót (az egységet) a Szentháromság egy Istennel és a hívők között. Ezért birtokolja az Igét és a Szentségeket, elsősorban az Eucharisztiát, amelyből szünet nélkül él és növekszik, s ugyanakkor kis is fejezi magát benne. Nem véletlen, hogy e nagy Szentség egyik sajátos neve épp a communio lett”. (EE 34.) Tehát, az Eucharisztia, az Oltáriszentség az összes szentségek közül az első, hiszen onnan fakad minden más szentség, ahogyan azt a 2. Kánonban is halljuk, „minden szentség forrása”. Továbbá, azért olyan fontos és az első szentség, mivel közösségalkotó szentség. Közösségbe hoz elsősorban Krisztussal, majd a mennyei udvarral, és végül egymással, Krisztusban. A Szentségimádás ezért a közösségformáláshoz és erősítéshez alkalmas eszköz. A Szentségimádás kell, hogy kulcsszerepet töltsön be a mi életünkben. Ezért, meg voltam győződve, hogy ez az eszköz, amelyhez folyamodnom kell.

December első szerdáján már megtartottuk az első Kruspér utcai Szentségimádást. Szerdára tettük ezt az alkalmat, mivel a fiatal közösség, amely minden szerdán a kápolnában összegyűlik, biztosítani tudta a zenét ill. az éneklést, és egy jó meglévő keretet adott a Szentségimádásra. Ezért, ezen úton, minden kedves hívőt szertettel hívunk és várunk minden hónap első szerdáján a Kruspér utcai Szt. Tádé kápolnába egy meghitt Szentórára az Úr Krisztussal! Ez a Szentóra közvetlenül a szentmise után kezdődik. Remélem, hogy minél többen részt tudunk venni ezen a szép eseményen!

Tamás atya
A Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért beszámolója

A Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért 1994 óta segíti a Szent Tádé Plébánián, majd később a Magyar Szentek Plébániáján folyó gyermek- és ifjúsági oktató és nevelő munkát.

Alapítványunk az Önök támogatásával 2005-ben is sikeres évet zárt. Viselte a vasárnapi szentmisék utáni reggeli összejövetel költségeit, hozzájárult a hittanos kirándulásokhoz, színház- és mozilátogatáshoz, a nyári és téli gyermek- és ifjúsági táborokhoz. Kiemelkedő esemény volt az augusztusban Kölnben tartott Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó, melyen XVI. Benedek pápa celebrálta az ünnepi szentmisét. Alapítványunk, valamint az évek óta velünk együttműködő braunschweigi St. Marien Plébánia segítségével a mi templomunkból is 9 fiatal vehetett részt a 10 napos németországi programon. Élményeikről a következő vasárnapi szentmise után be is számoltak.

Az alapítvány ezen kívül rendszeresen támogat két szociálisan rászoruló családot is. 2006-ban tevékenységünket szeretnénk hasonló szinten tovább folytatni, ehhez kérjük további támogatásukat:

Gyűjtés

Jövő vasárnap, január 15-én a szentmisék után gyűjtést tartunk, ahol köszönettel fogadunk készpénzes adományokat. Akik adókedvezményt tudnak igénybe venni, 2007. januárjában postán fognak az adományról igazolást kapni. Kérjük, hozzák magukkal adóazonosító jelüket! Akik adókedvezményt nem vesznek igénybe, adományaikat anonim módon, perselybe is bedobhatják.

Fontos! 2005-re már a hatályos adótörvények szerint ezen a gyűjtésen már nem adhatunk adóigazolást!

Bankszámlánk: K&H Bank 10200830-32317927

Fontos! Kérjük, a közlemény rovatba írják be lakcímüket és adóazonosító számukat!

1%

A személyi jövedelemadót fizetőknek szeretettel figyelmébe ajánljuk alapítványunkat, melyet meg lehet jelölni kedvezményezettként az adóbevallásban az SZJA 1%-nak felajánlásáról szóló nyilatkozatban.

Adószámunk: 18055971-1-43
Köszönünk minden támogatást!
Imaév meghirdetése a nemzet lelki megújulásáért

kereszt

Kedves Testvérek!

A 2006. esztendő különleges évfordulók ideje nemzetünk történelmében. Október 23-án, Kapisztrán Szent János ünnepén az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára emlékezünk. De emlékezünk a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára is, arra a győzelemre, amelyet II. Mohamed szultán támadó hadseregével szemben Hunyadi János és Kapisztrán Szent János buzdítására a hazája védelmében összefogó keresztény nép aratott. Sok más évforduló mellett főleg ez a két nagy esemény indít minket arra, hogy a 2006. évre imaévet hirdessünk a nemzet lelki megújulásáért.

Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. Ránk telepszik az elmúlt évszázadok és évtizedek tragédiáinak és kudarcainak sorozata. Vérengzések és megaláztatások. Bizalmatlanság nemzetünkön belül, az összetartás drámai hiánya: olyan seb, amely Mohácsot hozott ránk, olyan seb, amely máig nem gyógyult be. Súlyosan nehezedik ránk a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése is. A térség országainál jóval korábban kezdődött nálunk a gyermekellenes magatartás. A hatalom bár jólétet nem tudott biztosítani, megengedte az abortuszt, amelyet keresztények is tömegesen elkövettek. Így mintegy hatmillió magyar nem születhetett meg. Az 1956-os forradalom bukása után sokan a hétköznapi önzésbe menekültek a dicstelennek és reménytelennek érzett jövő elől. Kezdődött a négy fal közötti kényelmes élet, amelynek nincsen távlata. Kezdődött a nagy közös dolgokban való tehetetlenség érzése, amely elől a puszta magánéletbe menekül az ember. Sok hívő ember is kételkedik abban, hogyan lehet ma keresztényként élni. És kezdődtek vagy folytatódtak XX. századi történelmünk tragédiái után a nagy elhallgatások is. Egyre több volt az olyan dolog, amiről nem volt szabad hangosan beszélni. És gyűlt társadalmunkban a bizalmatlanság, a keserűség, a sérelmek emléke és a félelem. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma mindezeknek az elhallgatásán épült. Az utóbbi másfél évtizedben megéreztük a szabadság ízét, de ez az időszak is hozott sok csalódást; felvetette, de nem válaszolta meg az igazságosság kérdését, a teljes igazságosságét, amely a gyengét védi. Ma is hordozzuk népünk életének lelki sebeit. Sokunk életét a szétszórtság, a reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket kereső anyagiasság és karrierizmus, a jövőtlenség érzése és a depresszió jellemzi. Nehezen jutunk átfogó, derűs életszemléletre. Alig érezzük a jövő vonzását és ígéretét. Nem csupán anyagi nehézségek, a családok életét megnehezítő külső körülmények, hanem gyakran ez a jövőtlen gondolkodás is okozza, hogy nemzetünk lélekszáma rohamosan csökken, hogy népesedési összeomlásnak nézünk elébe.

Jézus azonban nem csüggedésre, hanem reménységre hívott meg minket. Isten színe előtt minden ember élete és az egyes nemzetek élete is igazi érték. A Teremtő terve szerint jöttek létre a nemzetek. Történelmi tapasztalataik, az élet nehézségeit megoldani képes sajátos zsenialitásuk, kultúrájuk egyéni és megismételhetetlen gazdagsága értéket jelent az egész emberiség számára, és kedves a teremtő Isten előtt. A mai nemzedékre is nagy felelősség hárul, amikor ezt az örökséget hordozza. Ez az Isten színe előtti önbecsülés egyben a többi népek iránti tiszteletünk alapja is. Felülemelkedve minden elmúlt szörnyűségen, bűnön és szenvedésen, tudjunk Isten előtt bűnbánatot tartani és őszinte szívvel, emelkedett nagylelkűséggel másoknak megbocsátani! Így léphetünk valódi közösségbe az irgalmas Istennel, hiszen ahogyan Isten szolgája II. János Pál pápa tanítja, az Isteni Irgalmasság ad reményt, hogy a bűn és a gonoszság mégsem okozza vesztét az egész emberiségnek.

Imádkozzunk hát ebben az évben egyénileg és közösségileg is a magyarság lelki megújulásáért. Kérjük a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását családjainkért, hogy nagylelkű szeretettel fogadják a gyermekeket, és mindnyájan áldozatkész segítői legyünk azoknak, akik bármilyen körülmények között elfogadják a születendő emberi életet. A Boldogságos Szűz járjon közben értünk, hogy figyelmes szeretettel forduljunk az idősek és a betegek felé, hogy senkinek ne kelljen egy végigdolgozott élet után vagy betegsége terhét hordozva magányt és szükséget szenvednie. Aki az időseket megbecsüli, saját méltóságát és jövőjét becsüli meg. Szűz Mária mint a Betegek Gyógyítója járjon közben betegeinkért és mindazokért, akik gyógyításukért és ápolásukért fáradoznak. Szűz Mária mint a Bölcsesség Széke pártfogója az iskoláknak és az oktatásnak is. Kérjük támogatását, hogy hazai oktatásunk és nevelésünk minél több fiatalt elvezessen az igazság megismerésére és az igaz emberségre. Ezért vállal Egyházunk minden áldozatot, hogy katolikus szellemű iskolákat tartson fenn. Mindnyájunk kötelessége, hogy Krisztus hitében az evangéliumi erkölcs szerint teljes emberségre neveljük a fiatalokat.

Az ember ugyanis nem puszta termelő vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a társadalom működésének, hanem egyetlen igazi célja. Ezért kell minden közös igyekezetnek és tervezésnek az ember igazi és teljes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy ügynek az előmozdításában vegyük ki a részünket imádságunkkal, de egyéni és közösségi tevékenységünkkel is.

Vegyünk részt személyesen vagy imádságban a jövő év nagy lelki eseményein, január 15-én a Szent Margit tiszteletére rendezett közös engesztelő szentmisén, Szent István király ünnepén a Szent Jobb körmeneten, október 17-től 20-ig a fatimai nemzeti zarándoklaton, és más közös zarándoklatainkon hazánk és a szomszédos országok kegyhelyein. Egyházmegyéink programját az imaévre külön körlevelek fogják közölni. Plébániáinkon ajánljuk fel a közös litániákat, rózsafüzér imádságokat és más könyörgéseket erre a szándékra. Havonta egyszer tartsunk minden plébánián engesztelő szentségimádást a családok megújulásáért és a születendő gyermekekért. Kérjük Isten irgalmát hazánkra és népünkre. Kérjük, hogy szabadítson meg minket azoktól az új veszedelmektől, amelyek a jelenben és a jövőben hitünket és életünket fenyegetik. Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a magyar szentek közbenjárását nemzetünk lelki megújulásáért, hogy a magyarság Európa népei számára a megbékélés, a bizakodás és a keresztény hitben elfogadott valódi emberi értékek közvetítője legyen.
Irgalmas Istenünk!

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkezzenek!

Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.

Azokért és azok helyett:

akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged - Kérünk Téged hallgass meg minket!

akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak -

akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük -

akik házasságtörésben élnek -

akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat -

akik magzatgyilkosságot követnek el -

akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják -

akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek -

akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek -

akik mások életére törnek -

akik önkezükkel vetnek véget életüknek -

akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják.

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!

Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.

Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!

Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!

Miatyánk, … Üdvözlégy, … Dicsőség

Budapest, 2006. január 1.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Jézus hozzánk is el akar jönni!

gyertya

Egy népes, nagy családban, akik imádták az Urat, az volt a szokás, hogy a karácsonyfán mindenkinek volt egy megjelölt gyertyája. A nagyapó gyújtotta meg őket rendre, egyenként. Egyszer az egyik gyertyát a fa hátsó oldalán nem vette észre és az nem gyújtotta meg. Egyik kis unokája sírva fakadt:

- Engem is gyújts meg nagypapa, én is világítani szeretnék!

Igen, minket is gyújts meg Uram, mi is világítani szeretnénk!

Krisztust hirdetjük mindenkinek A Krisztust hirdetjük mindenkinek program célja hogy társadalmunk hívő és nemhívő tagjainak figyelmét az Egyház missziós tevékenységére irányítsa. Örök küldetésünk a megváltás és az üdvösség örömhírét továbbadni minden embernek. Ebben a misszióban minden egyes megkeresztelt embernek feladata van. Az Egyház különböző szolgálatok útján tudja megvalósítani ezt a krisztusi küldetést. Szent Pál apostol szerint mindenki más küldetést kap: van, aki a prófétai, van, aki az apostoli, van, aki a tanítói feladatot kapja. Kinek-kinek saját élethivatása, életállapota és lehetőségei, tehetsége szerint kell részt vállalnia ezekben a szolgálatokban. Egyetlen elvárás van mindenki felé: legyen hűséges a küldőhöz, Jézus Krisztushoz és az Egyházhoz.

Tanári elszólások

Az egyik tag biztos, hogy valamennyi.
A gyök alatt mennyi, az hány.
Ádám és Éva beleharapott a tudás fájába.
Neki adja a birodalmát és fele lányát.
Amikor II. Endre hazajött a háborúból, feleségét és országát fenekestől felfordítva találta.
V. László egy ballada, melyben feldolgozták V. Lászlót.
Az üstökös egy olyan csillag, amelynek magja van, és a farkát csóválja.
Szegény árva kislány volt Marika, se apja, se anyja, a nagynénje is csak könyörületből hozta a világra.
A macska egy igen szívós állat, mert ha agyonverik, még akkor is sokáig él, mielőtt megdöglene.
Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint hamarabb elestek a csatákban.
Rejtvény

Januári szentek Párosítsd a szenteket „titulusukkal”!

Szent Antal apát
Árpád-házi Szent Margit
Szent Ágnes
Aquinói Szent Tamás
Bosco Szent János
az ifjúság nevelője
szűz és vértanú
a szerzetesek atyja
domonkos apáca
hitünk filozófusaKi írhatta?

Kedves Barátom!

A múlt hónapban megdöbbentő dolog történt velem! Épp a damaszkuszi zsinagógába tartottam, hogy elfogjam végre, és börtönbe kényszerítsem az ott ájtatoskodó keresztényeket, amikor útközben olyan ragyogó fényt láttam, hogy megvakultam tőle! Hangot is hallottam: „Miért üldözöl engem?” Félelmemben megkérdeztem, ki beszél, és mit kell tennem, mire Jézus felelt nekem! Érted? Jézus!!! Nem bolondultam meg! Ha a további részletekre is kíváncsi vagy, keress meg mielőbb! Nagyon várlak!

Egy megtérő
A Magyar Szentek Plébánia évvégi beszámolója az 2005. évről

Esküvő: 27 pár (6-tal több, mint a tavaly)

Keresztelő: 37; ebből 21 fiú és 18 lány. (2-vel kevesebb a tavalyinál)

Elsőáldozó: 10 (1-gyel kevesebb, mint a tavaly)

Bérmálkozott: 28 fő (Egyetemi Lelkészségtől)

Halottak: 105 fő: ebből 40 férfi és 65 nő. (19-cel több a tavalyinál)
Mindössze 35 fő részesült a szentségekben !!! Ez nagyrészt a hozzátartozók felelőssége!!! Ha valamivel még tudunk segíteni elhunyt szeretteinken, az nem a virág és a drága síremlékek, hanem az értük felajánlott ima és szentmise.

Az egyházközség területén kb. 14.000 ember él. Ebből egyházi adót mindössze 324 család fizetett, 100-zal kevesebb, mint tavaly. A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából közel 450.000 Ft-tal támogatták a kedves hívek egyházközségünket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül. Az előző évben ez 900.000 Ft volt.

Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához, valamint az ifjúsági programokhoz adományaikkal hozzájárultak. Köszönjük azok munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak. Köszönet a sekrestyés és a kántorok áldozatos munkájáért, és a ministránsok oltárszolgálatáért, valamint az ifjúsági kórus működéséért. Köszönöm azok segítségét is, akik a templomkert szebbé tételében segítettek ebben az évben.

Szomorú esemény érte egyházközségünket augusztus 23-án: kántorunk Kalocsay Mihály, aki több mint 30 évig orgonált a kápolnában és később a templomban is, váratlanul elhunyt. Imáinkban emlékezzünk meg róla!

Az egyházközség karitász csoportja is csomagküldésekkel, ruhaadományokkal sok rászorulón tudott segíteni. Köszönjük munkájukat. Sok szép program, rendezvény, hangverseny is volt a templomban ebben az évben. Köszönet a szervezőknek, reméljük ezzel is gazdagítottuk híveink lelki élményét.

Lopások száma valamelyest csökkent ebben az évben, amióta a kamerás figyelőrendszer is működik. De azért virágokat, vázákat, perselyekből pénzt idén is vittek el a templomból, illetve az urnatemetőből. Sokszor puszta jelenlétünkkel is meg tudjuk óvni közös értékeinket, azzal hogy napközben be-be nézünk a templomba, vagy az urnatemetőbe. Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnék kérni.

Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett!

Écsy Gábor plébános<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.