Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2005. december

Sötétben járunk, hajnalra várunk, jöjj el Istenünk!

Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet.
Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.

Milyen Úrjövetről emlékezünk meg Ádventben?

1. Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére „az idők teljességében”.

2. Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek várakozása Krisztus folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.

3. Eszkatologikus Úrjövet. Az Egyház virrasztó várakozása Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.

Kik az Ádvent lelki mesterei?

1. Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről!” (Iz 45,8)

2. Keresztelő Szent János, a felkészülés tanítója: „Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3,3)

3. Szűz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanítója: „Legyen nekem a te igéd szerint!” (Lk 1,38)

Melyek az Ádvent sajátos gyakorlatai?

1. Csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk többet Isten dolgaival. Ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá. Vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.

2. Készülés Karácsonyra. Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem.

3. Bűnbánat. A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.
Most rajtunk a sor, hogy a Háromkirályok nyomára leljünk…

„Eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2) - ez volt a 2005 augusztusában, Kölnben sorra kerülő ifjúsági világtalálkozó mottója. A világ minden tájáról érkező fiatalok között plébániánkról 9 fős kis csapatunk is részt vett azon a zarándoklaton, melynek célja egyrészt a napkeleti bölcsek ereklyéinek felkeresése volt, másrészt az Eukarisztiában jelen levő Jézussal való találkozás számos misén és szentségimádáson, végül pedig a XVI. Benedek pápa által vezetett közös virrasztáson, majd szentmisén. Ekkor adhattunk hálát a plébánia segítségéért és németországi vendéglátóinknak, különösen Wolfgang atyának és a braunschweigi fiataloknak szíves vendéglátásáért.

A bölcsek nyomában járva, elmélkedve, és kalandos utakon, dacolva az esetleges kellemetlenségekkel, nehézségekkel - amelyek ilyen sok ember találkozásakor elkerülhetetlenek - végül megtapasztalhattuk a napkeleti bölcsek célbaérés-élményét, és hódolhattunk a Gyermek előtt. Több mint egymillió társunkkal együtt ajándékozhattuk meg az Urat hitünk aranyával, imádságunk tömjénjével és lemondásaink, áldozataink mirhájával.

De miért épp Kölnbe gyűltünk össze, hogy kerülnek oda a három királyok? Joachim Meisner kölni érsek, a világtalálkozó „házigazdája” így válaszolt egyik prédikációjában: „A napkeleti bölcsek az Úr nyombiztosító kommandósai voltak a világban. Krisztus lábnyomait nem lepheti be a történelem, hogy ma is követhessük őt. 1164-ben a mágusok a kölni érsek, Reinald von Dassel kíséretében Milánóból Kölnbe érkeztek, ahol nagy örömmel fogadták őket, s ugyanakkor a város királyi várossá lépett elő. Azoknak az embereknek az ereklyéi, akik egy hosszú, kalandos úton valahonnan keletről jöttek, hogy az újszülött királyt megkeressék és imádják, a Rajna-parti Kölnben találtak otthonra, és már 850 éve itt vannak. Betlehembe az égi csillag vezette őket, Kölnbe pedig az ő közelségükre vágyó kölniek, akik a kereszténység legértékesebb ereklyetartóját készíttették nekik, és - mintegy a szentély kibővítéseként - fölé emelték a gótikus székesegyházat. (…)A dóm tetején álló csillag azt hirdeti: itt Kölnben mindig Betlehem van, itt az egész évben az Úr epifániáját, Urunk megjelenését ünneplik, itt van az élet célja, itt teljesül be minden keresés és vágyakozás.(…) A mágusok útja a messze múltból vezet a mi jelenünkbe. Az epifánia nem volt, hanem van. Most rajtunk a sor, hogy a Háromkirályok nyomára leljünk, és azt szem elől ne tévesszük, hogy rátalálhassunk Krisztusra, életünk boldogságára.”

A világtalálkozót még boldog emlékű Szentatyánk, II. János Pál pápa hirdette meg, aki meghívó levelében így bíztatott: „Legyetek imádói az egyetlen igaz Istennek, adjátok Neki az első helyet az életetekben! Imádjátok Krisztust: Ő a Kőszikla, amelyre a jövőt és egy igazságosabb, szolidárisabb világot építhettek. Jézus a Béke Hercege: a megbocsátás és a megbékélés forrása, aki által az emberiség családjának minden tagja testvérré válik.”  

Máté evangéliumának második fejezetén elmélkedve készültünk fel a zarándoklatra, mely a kölni dómba, a bölcsek ereklyéjéhez vezetett. Európa legnagyobb ereklyetartója, és a fantasztikus, XIII. századi, gigászi méretű katedrális lenyűgöző látvány volt az éjjel-nappal benne hömpölygő lelkes, tarka tömeggel. Felejthetetlen élményben volt részünk, mikor erősen egymás kezét fogva - hogy el ne vesszünk - sodródtunk a tömeggel körbe, majd a szabadba jutva, még mindig szédülve a hihetetlen beteljesüléstől, melyet már hetek óta várva-vártunk, énekelve masíroztunk át a Hohenzollern-hídon, épp idejében, hogy az utolsó vonatot elérjük, amely késő este még visszavihetett szálláshelyünkre.

Számtalan élményünkből egyet-kettőt szeretnénk még itt felvillantani, amelyek a találkozó napjainak, a kölni zarándoklatnak és a szabadtéri közös virrasztásnak és misének emlékezetes pillanatait idézik:

„Azt hiszem, életemben nem aludtam még ennyi emberrel egy fedél alatt, és nem is fogok.” (Kádár Veronika a virrasztás után, mikor kb. nyocszázezren éjszakáztunk a szabad ég alatt egymás hegyén-hátán.)

„Hihetetlennek tartom, hogy ennyi ember, aki ilyen sokféle nemzetből való, milyen könnyen megértette egymást a találkozón, ahova Isten mindannyiunkat meghívott.” (Székács Gyula)

„Én XVI. Benedek pápának, a virrasztáson elhangzott szavaival foglalnám össze a találkozó által nyújtott lelki élményt: Az a fontos, hogy megtaláljuk Isten igazi arcát. A napkeleti bölcsek megtalálták, amikor Betlehemben leborultak a Gyermek előtt.” (Matolcsy Erzsébet)

„Félelmetesen jó érzés volt megtapasztalni a rengeteg kultúrából érkező fiatal mások felé minden pillanatban megnyilvánuló szeretetét, türelmét, toleranciáját. Hálás vagyok, mert azóta könnyebb meglátnom az emberekben a sokszínű, felfedezésre váró világot.” (Melles Virág)

„Fantasztikus élmény volt számomra a világ minden részéről érkező katolikus fiatalokkal társalogni. Sok száz ország kultúrájába belekóstolhattunk.” (Ellenrieder Gerő)

„A kölni világtalálkozón az fogalmazódott meg bennem, hogy a Bábel tornyánál a nyelvek összekeveredtek, de ott, a kereszt alatt mégis megértettük egymást.” (Kozák Mónika)

„Felejthetetlen élmény volt a Rajnába gázolva köszönteni a találkozón sokszínű Egyházunk földi vezetőjét, XVI. Benedek pápát.” (Kovács Péter)

„Nagyon hálásak vagyunk a németeknek, hogy oly sok igyekezettel szervezték, tervezték nekünk az ott töltött két hetet, szívből jövő szeretettel fogadtak minket Braunschweigban, Bonnban és Dortmundban is.” (Ellenrieder Orsolya)

Kádár Zsófia
Jézus hozzánk is el akar jönni!

ajtó

Egy festő ezt a bibliai igét festette meg: „Ajtód előtt állok és kopogtatok.” (Jel 3, 20)

Egy asztalos is megnézte a képet, aztán megjegyezte:

- Szép a képe és arányos, de látszik, hogy maga nem szakember, mert nem festett kilincset az ajtóra.

- Igaz, hogy nem vagyok asztalos, de szándékosan nem festettem kilincset, mert lelkünk kapuját nekünk kell kinyitni. A kilincs belülről van.


Csak akkor találkozol a betlehemi jászolban megszülető Jézussal, ha advent során magadban is készítesz egy kis Betlehemet. Kisöpöröd tisztára, feldíszíted, és várod Őt. Várni a nagy pillanatot. Ehhez idő és csend kell. Ha a karácsony napja csak azzal telik, hogy délelőtt még sorban állsz a boltban az utolsó elmaradt ajándékokért, ha ilyenkor szaladsz még a fáért, ha csak a vacsora megfőzése és a bejgli kisütése foglalja le a figyelmed, hiába készültél négy héten át, a találkozás elmarad. A találkozáshoz idő és csend kell. Letérdelni a jászol lábához és csak nézni a csöpp Emberkét, akiben a teljes Istenség jelen van. Nézni, csodálni, hallgatni, és figyelni minden mozdulatát, minden hangját. És akkor béke tölt el és leírhatatlan jó érzés, és akkor már tudhatod, benned is megszületett a Megváltó…

Tanári elszólások

Az egyik tag biztos, hogy valamennyi.
A gyök alatt mennyi, az hány.
Ádám és Éva beleharapott a tudás fájába.
Neki adja a birodalmát és fele lányát.
Amikor II. Endre hazajött a háborúból, feleségét és országát fenekestől felfordítva találta.
V. László egy ballada, melyben feldolgozták V. Lászlót.
Az üstökös egy olyan csillag, amelynek magja van, és a farkát csóválja.
Szegény árva kislány volt Marika, se apja, se anyja, a nagynénje is csak könyörületből hozta a világra.
A macska egy igen szívós állat, mert ha agyonverik, még akkor is sokáig él, mielőtt megdöglene.
Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint hamarabb elestek a csatákban.
Rejtvény

Novemberi rejtvényeink megfejtését ketten adták le: Kádár Zsófia és Treml Orsolya. Munkájukat feladatonként egy-egy cukrász süteménnyel értékeljük! Gratulálunk!<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.