Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2005. április


Előtted is mindig nyitva áll egy ajtó!

ablak

Mégha néha úgy érzed, hogy ez nem is így van. Előfordul, hogy úgy gondolod: „Előttem éppen becsapták a kaput!” Ha engeded, hogy ilyenkor úrrá legyen rajtad a szomorúság, sértődöttség, harag vagy bosszúvágy - akkor hajlamos vagy azt gondolni, hogy ez volt az egyetlen olyan ajtó, amelyen bejárásod lehetett volna, és leverten bámulod, ahelyett, hogy körülnéznél. Hátha sok más lehetőséged is nyílik. Lecövekelsz, ahelyett, hogy odamennél és megpróbálnád lenyomni a kilincset: hátha enged. Rosszabb esetben, dühödben magad is bevágod az ajtót, talán éppen egy ártatlan embertársad orra előtt.

Pedig hidd el: valahol mindig van egy ajtó, ami kinyílik előtted.

Nem kell mások szép szavának, olcsó biztatásának hinned, hagyatkozz bátran saját tapasztalataidra. Egy szemhunyásnyi pillanat alatt is feltárulnak emlékezetedben gyermekkorod, későbbi éveid kapui, ajtajai. A nagyszülők házának bejárata, a szomszédos ház kapuja, esetleg saját lakásajtótok, amint egyszer aggódva és örömmel siettek érkezésed elébe az otthoniak. Talán idegenben egy ismeretlen ház ajtaja, ami mögül jó szó hangzott; esetleg egy templomkapu, mely mögött Atyád várt nyugalmat sugárzó mosolyával, ölelésre lendült karjával... Akárhogy is: előtted mindig nyitva áll egy ajtó vagy néha csak egy ablak.

Mert ha úgy érzed is, már minden ajtó bezárult,
Isten mindig nyit számodra legalább egy ablakot!

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, idén április 4-én hétfőn ünnepeljük, hogy Mária megnyitotta számunkra azt az ajtót az angyalnak mondott igenjével, amit aztán Jézus Krisztus sarkig kitárt mindnyájunk előtt szenvedésével, halálával és feltámadásával.

Így már egészen biztosan mindenki előtt nyitva áll az élet kapuja!

Nyíljék ki előtted a jövő, miként szemed előtt kitárul a táj! Legyen sokszínű és változatos. A köd előbb - utóbb feltisztul, máskor meg át kell vágni rajta. Hiábavalónak ítélt órák, sikertelen munkák után se zárd be a füled a madárszó elől! „Valahol a nagyvilágban neked is énekel mindig egy madár!” Nézz fel az égre: „Valahol érted is ragyog ott egy csillag!” Hulljon rád bőségben az áldás, mint a tavaszi eső cseppjei, mosson tisztára, frissítsen fel, töltse be lényed a megázott föld illatával, tegyen téged termékennyé! Melegítsen fel a jóakarat, vegyen körül simogató jóindulat, miként a bőrödet melengető napsugár. Borzoljon össze a kóbor szellő, hogy minden merevségtől megszabadulva, játékos könnyedséggel tudj elébe menni az élet komoly kihívásainak. Áldjon meg téged Az, Aki egykor megnyitotta előtted az élet kapuját, Aki esőt, szelet, napsugarat, madarakat, csillagokat és embereket adott melléd útitársul, míg az utolsó kapun is áthaladva végleg haza nem érkezel!

Mert előtted is mindig nyitva áll legalább egy ajtó...Jézusom, bízom benned!

2000. április 30-án, húsvét második vasárnapján a római Szent Péter téren II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Faustyna M. Kowalska nővért, s egyben az egész világra kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét.

„Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” Ebben az április 3-ra esik ez az ünnep.

Fausztína nővér

Faustyna M. Kowalska nővér, Isten Irgalmasságának ma már világszerte ismert apostola. Egy tízgyerekes, szegény parasztcsalád gyermekeként született Lengyelországban 1905. augusztus 25-én és Helén névre kereszteltették. A hivatás hangja már hétéves korában megszólal lelkében (két évvel elsőáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy kolostorba lépjen. Csak 1925. augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. A rendben Fausztyna Mária nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte és itt tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott szakácsként, kertészként, portásként. Kívülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Naplója feltárja lelki élete mélységeit. Az olvasó megismerkedhet lelkének Istennel való mély egyesülésével, erőfeszítéseivel, harcaival a keresztény tökéletességre vezető úton. A szigorú életmód és a kimerítő böjtök, melyeket már a rendbe való belépése előtt magára kényszerített, majd előrehaladott tbc-je annyira legyengítették szervezetét, hogy többször is kórházi kezelésre volt szüksége. Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én. Erre az egyszerű, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét bízta. „Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével” - mondta Jézus. „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani.” (Napló 1588)

Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért. Az Ő fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

„Mennyire vágyódom a lelkek üdvösségére! Isteni életemet akarom önteni az emberek lelkébe, s szentté kívánom tenni őket, csak elfogadnák kegyelmeimet. A legnagyobb bűnösök is nagy szentségre jutnának, ha bíznának irgalmamban. Bensőmben túlcsordul irgalmam, s kiárad mindenre, amit teremtettem. Gyönyörűség nekem az emberek lelkén munkálkodni, irgalmammal eltölteni és megigazulttá tenni őket. Királyságom a földön van életem pedig az emberi lelkekben. Közvetlenül én vagyok a lelkek vezére, közvetve pedig a pap által vezetem őket, szentségre vezetem mindannyiunkat olyan úton, amit egyedül csak én ismerek.”
Rejtvény

PONTGYŰJTÉS: Mindenki, aki a helyes megfejtéseket beküldi vagy odaadja, hónapról hónapra gyűjtögetheti pontjait a március- április-májusban megjelenő rejtvényekből. Júniusban összesítünk, értékelünk, jutalmazunk! (A megfejtéseket visszamenőleg is elfogadjuk május végéig.)


1. Jézus tanításának igazát kétségbe vonó zsidó vallási vezetők
2. A nagyszombati liturgia része
3. Az Ő eljövetelét ígérte Jézus a tanítványoknak
4. Az első 3 evangélistát közösen így nevezzük
5. Ez a bibliai könyv tartalmazza a választott nép Vörös-tengeren való átvonulásának történetét
6. A Tóra az ő könyveiből áll
7. Egyháztanító szent, akinek április 29-én van az ünnepe
8. „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de _________________.”
9. Jézus színeváltozásának helye. (__________-hegy)

(1. - legbaloldalibb oszlop, 9. - legjobboldalibb oszlop)
(Kádár Zsófi küldte)

Egy szőke nő kvízműsorban vesz részt. A műsorvezető kérdéseket tesz fel neki sorban:


1. Hány évig tartott a 100 éves háború?
a. 116 b. 99 c. 100 d. 150
A szőke nő kihasználja a lehetőséget, hogy egy kérdést passzoljon.
----------------

2. Melyik országban találták fel a panama-kalapot?

a. Brazíliában b. Chilében c. Panamában d. Equadorban

A szőke nő a közönség segítségét kéri.
----------------

3. Melyik hónapban ünneplik az oroszok az októberi forradalom emlékét?

a. januárban b. szeptemberben c. októberben d. novemberben

A szőke nő telefonos segítséget kér és felhív egy másik szőkét.
----------------

4. Mi volt IV. György király neve?

a. Albert b. György c. Manuell d. Jónás

A szőke nő a számítógép segítségét kéri.
----------------

5.Melyik állatról nevezték el a Kanári-szigeteket?

a. Kanárimadár b. Kenguru c. Patkány d. Fóka

A szőke nő kiesik a játékból.


Ha a kérdések olvasása közben nevettél, akkor íme, a válaszok:
1. A százéves háború 116 évig tartott (1337-1453).
2. A panama-kalapot Equadorban fedezték fel.
3. Az októberi forradalmat november 7-én ünneplik.
4. IV. György király igazi neve Albert volt. A király 1936-ban változtatta nevét Györgyre.
5. A Kanári-szigetek a fókáról kapta nevét. Latinul a Fókák (=tengeri kutyák) Szigetét jelenti.

Na, mennyivel vagy okosabb egy szőke nőnél????


Emlékszel?
tojások

Emlékszel, amikor a fiú hittanosok együtt jártak körbe minket, lányokat Húsvéthétfőn, hogy üdévé és frissé varázsoljanak minket? Több emlékezetes eset is történt.

Ártatlan gyermeki tekintettel becsöngettek, hátratett kezekkel szebbnél szebb locsolóversek után megkapták az igent. Erre szétnyílt a fiúk sorfala és szódásszifonból ért az erősen meglepő „kölni” illata...

Egy másik alkalommal közösen szavalták a jól ismert versikét:

„Zölderdőben jártam,
kék ibolyát láttam,
el akart hervadni,
szabad-e locsolni?”

Az áhított igen után hátuk mögül elővettek egy cserép ibolyát, meglocsolták, hátat fordítottak és a szódásszifonhoz szoktatott csoportunk teljes megrökönyödésére elindultak lefelé a lépcsőn... Persze aztán visszatértek a tojásért, sütiért egy kis beszélgetésre.

Ha van kedvetek társulni, írjátok meg ti is maradandó élményeiteket! Várom írásaitokat papíron, levélben vagy más módon! Előre is köszönöm!Megkezdi 24 órás, országos adását a Magyar Katolikus Rádió

Április elején elkezdi 24 órás, országos sugárzását a Magyar Katolikus Rádió - hangzott el a március 22-i  sajtótájékoztatón,  a rádió épületében.

A rádió adása Budapesten és környékén már most fogható középhullámon a 810 kHz-es, az ország többi részén pedig az 1341 kHz-es frekvencián. Húsvéttól  az Új Ember című katolikus hetilap kéthetente jelentkező mellékletként Mértékadó címmel színes, keresztény szellemiségű rádió- és televízióműsort jelentet meg, amely a rádió műsorát is tartalmazza.

A  nagyvárosokban élőknek azt javasoljuk, hogy a jobb minőségű középhullámú vétel érdekében lakásuk több pontján, például ablakhoz közel, bekapcsolt elektromos készülékektől távol próbálkozzanak a vétellel. A középhullámú vételi lehetőségen kívül a műsor hallgatható műholdon, interneten, valamint Budapesten és hat nagyvárosban a UPC Kábeltelevíziós hálózatán keresztül is. 2005. április 1-jétől a Magyar Katolikus Rádió műsorideje napi 24 órára bővül.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított és fenntartott rádió  hiteles és tárgyilagos tájékoztatással, a magyar kultúra és a magyar nyelv értékeinek fenntartásával kívánja betölteni közszolgálati feladatát. 

A Magyar Katolikus Rádió részletes programja megtalálható a rádió honlapján. Az oldalon  a rádió programjai visszakereshetők és az összes elhangzott műsor vissza is hallgatható. A műsort rendszeresen közli a Keresztény Élet is.

A Katolikus Rádió imádkozókat keres élő rózsafüzér műsorába

Magyar Katolikus Rádió várja olyan, minimum 5 fős csoportok, családok, imacsoportok, fiatal baráti körök, fiúk-lányok, férfiak, nők, asszonyok, gyerekek jelentkezését, akik szeretnének családjukkal, barátaikkal és sok-sok hallgatóval együtt imádkozni saját szándékra vagy szeretteikért, barátaikért, szűkebb vagy tágabb környezetükért. Az imádságot minden este 7 órától a rádió 1. stúdiójából sugározzák.<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.