Mi Újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2005. január


Három szent Bölcs hozza a szívét...

a királyok Jézussal

A keresztény hívők kezdet óta szívükbe fogadták a bölcseket, akik példát adtak arra, hogy aki őszinte szeretettel és élő hittel keresi Jézust, az meg is találja. Érthető tehát, ha ezt a bibliai történetet a hívő képzelet körbe vette a legendák koszorújával. Íme egy:

Alig hagyták el a napkeleti bölcsek Betlehemet, amikor újabb látogatók érkeztek. A helyi lakosok gyanakodva, bizalmatlanul fogadták őket, hiszen az egyik foltos ruhákban, rongyokba csavarva érkezett, a másik sebekkel borítva, kezein bilincseket viselve közeledett, míg harmadik társuk kócosan, piszkosan, zavarodott szemekkel tekintgetett körül. Mikor megtalálták az istállót, benne a Családot, leborultak a Gyermek előtt.

- Te nem tartozol a gazdagok világához, hasonló vagy hozzánk a szegénységben. Ezért nem akarunk elmenni tőled anélkül, hogy valami ajándékot ne adnánk.

Az első koldus egy rongydarabot helyezett Jézus elé és ezt mondta:
- Amikor majd megfosztanak ruháidtól és csak egy rongyot engednek neked, gondolj rám és imádkozz értem!

A második levetett bilincsét helyezte a jászol elé:
- Fogadd el bilincsemet és gondolj rám majd akkor, amikor téged is megkötöznek, bilincsbe vernek...

A harmadik látogató csak ennyit mondott:
- Fogadd el kételyeimet, Istentől való elhagyatottságomat. Nehezebb ez minden bilincsnél, nem tudom egyedül hordozni. Kérlek, vidd az irgalmas Isten elé abban az órában, amikor majd Te is így panaszkodsz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?

A három látogató szemmel láthatóan megkönnyebbülve állt fel és elhagyták a szent helyet, ahol súlyos terheiket letethették.


A te látogatásodat is várja a betlehemi Gyermek örömmel fogadva minden örömödet, bánatodat, amid szívedben hordasz!
Te mit viszel neki?Urunk megkeresztelkedése

a királyok Jézussal

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén az Isten, az Atya tárja föl előttünk a szívét és vall egyszülött Fiáról. Ez a kinyilatkoztatás akkor szólalt meg, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, Keresztelő Jánosnál. Mihelyt feljött a vízből, megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. Ő a Fiú, akit az Atya ismer és szeret. Ő a Fiú, aki teljes önátadásával bizonyítja az Atya iránti szeretetét. Az égből megszólaló hang megismerteti velünk, hogy mekkora szeretet van az Atyában irántunk. Ő nem valami értékes dolgot adott nekünk, nem is csak magából valamit, hogy bizonyítsa szeretetét irántunk, hanem mindent. Azt, akiről maga vallja: Az én szeretett Fiam. Aki számára a legértékesebb. Nem mindegy, hogyan válaszolunk ekkora szeretetre...!

Keresztény életünk titka és feladata megismerni és elsajátítani a fiúság lelkületét, és teljes önátadásunkkal bizonyítani az Atya iránti szeretetünket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása

Kedves Testvérek!

Bizonyára mindnyájan nagy megdöbbenéssel értesültünk arról a természeti katasztrófáról, amely Délkelet-Ázsia néhány országát sújtotta Karácsony ünnepén. Emberek tízezrei haltak meg és milliók váltak hajléktalanná. Ennek következményeként sokakat fenyeget éhség és fertőzés. Sok-sok ember összefogására van szükség ahhoz, hogy legalább mérsékelni tudjuk ottani embertársaink szenvedését.

E szolidaritásunk kifejezéseként a katasztrófa másnapján a magyar katolikus hívők nevében Püspöki Konferenciánk tízmillió forint gyorssegélyt juttatott el a rászorulóknak. A Katolikus Nemzetközi Karitász helyszínen lévő munkatársai segítségével további segítséget szeretnénk nyújtani a szenvedő embereknek.

Ezért 2005. január 9-én, vasárnap minden katolikus templomban gyűjtést rendezünk a katasztrófa sújtotta embertársaink megsegítésére. Kérjük a hívek nagylelkű adományait, hogy minél több embernek tudjunk segíteni.

80 000 forint - egy évi segítség az újrakezdéshez!

A Magyar Katolikus Karitász közreműködésével részletes programot dolgozott ki a Caritas Interantionalis a Sri Lanka-i özönvíz károsultak megsegítésére. A Caritas Sri Lanka a nemzetközi karitász hálózat segítségével 50 000 ember számára tudja biztosítani a túlélést: március végéig csak a segélyezés folyik (szükségszállások létesítése, étel, gyógyszer osztás, orvosi ellátás). A hatóságok nemzetközi segítséggel folytatják a romeltakarítást, az új élet megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtését. Felméréseink szerint áprilisban már el lehet kezdeni egy lakásépítési programot, amelyet az érintett családok közreműködésével bonyolít le a segélyszervezet. 80 000 forint adományból egy testvérünket egy évig folyamatosan el tudjuk látni élelmiszerrel, gyógyszerrel és hozzásegíthetjük, hogy elkezdje új otthonát felépíteni. Eddig 125 károsult számára ezt a magyar katolikusok tették lehetővé.

A Katolikus Karitász mentálhigiénés szakembereket küld a helyszínre, akik a legnagyobb károkat szenvedett keleti partvidéken fognak dolgozni a Caritas Sri Lanka által létesített rögtönzött táborokban Trincomalee környékén. A segélyakcióba bekapcsolódtak a szalvátor nővérek, akik Sri Lankán több intézményt tartanak fenn. Egyik Budapesten szolgáló szalvátor nővér - aki korábban Sri Lankán működött - a magyar Karitász szakembereivel együtt utazik a helyszínre.

Sri Lanka 19,2 millió lakosának zöme szingaléz, 18% tamil. Az itt élők 70%-a buddhista, 15% hindu, 8% keresztény, 7% muzulmán. Portugál misszionáriusok 1505-ben telepedtek le a szigetországban, ahol ma szétszórtan, 11 egyházmegyében élnek a keresztények. 1968-ban hozták létre a nemzeti Karitász szervezetet, amely szociális munkát végez. 1998-tól kezdődően nemzeti megbékélési programokat is szerveznek, mert az északon élő tamilok és szingalézek között többször robbantak ki véres összetűzések, legutoljára 1995-ben.

A sri lankai hatóságok a katasztrófa bekövetkezése után gyors és hatékony lépéseket tettek a helyzet kezelésére. Elsők között kértek nemzetközi segítséget, erre reagált a magyar kormány. A magyar Katolikus Karitász azért döntött úgy, hogy ebben az országban segít, mert az első hírek arról szóltak, hogy itt a legnagyobb a halálos áldozatok száma.

Adományok átutalhatóak a Katolikus Karitász számlájára (az adomány után adókedvezmény vehető igénybe):

Raiffeisen Bank: 12011148-00124534-00100008

Bővebb információ:
Katolikus Karitász Sajtószolgálat
Cím: Bp. XI. Bartók Béla út 30.


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.