Mi újság?
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2003. január

Ha még egyszer élhetnék

      A napokban valaki megkérdezte: ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másként élném-e az életemet? Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam...
      Ha életemet újrakezdhetném, kevesebbet beszélnék, és többet hallgatnék. Azért, hogy a lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyaga is színét veszítette, nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék száraz kenyeret enni, nem félve a morzsáktól és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem.
      Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Nem engedném, hogy a rózsaformájú gyertyám megolvadjon az egyik ablakban, hanem gyakrabban meggyújtanám.
      Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. Tévézés közben kevesebbet nevetnék és könnyeznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. A heveny rosszullét esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ.
      Nem várnám, hogy állapotosságom kilenc hónapja gyorsan elmúljon, inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodás tervével való együttműködésnek.
      Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám: "Elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert kész a vacsora!"
      Gyakrabban mondanám: "Szeretlek" és ritkábban: "Nagyon sajnálom...", de mindenek előtt, ha újból kezdhetnék mindent, minden percet tudatosan élnék meg… addig figyelnék, amíg tényleg meglátok mindent... átélném... és nem engedném el soha.
     
(Erna Bambeck)


Te mit tennél másként?

Az új évvel új lehetőséget kaptál!
Életed minden pillanata isten ajándéka.
Gyönyörű ajándéka.
Ne vesd el magadtól.
Ne rohanj a bizonytalan holnap után.
Élj mindig jobban, gondolj mindig jobbat, és tegyél is mindig jobbat... a mai napon.
Ez az év is gyorsan elmúlik majd, a mai nap hamarosan holnap lesz, és a holnap gyorsan örökkévalóság.

A Magyar Szentek Plébániája áldott, békés új esztendőt kíván!
pezsgő     poharak
"Csak benned, uram, s csak egy a reményem,
Csak annyit engedj kérni szerényen,
Hogy amit most némán súgok eléd,
Álljam becsülettel, legalább a felét!"

(Sík Sándor)


A Szentolvasó éve

2002. októberétől 2003. októberéig a rózsafüzér esztendejét hirdette meg a pápa. A rózsafüzér a hiteles életszentség útja, melyen olyan nagyszerű szentek járnak előttünk, mint a júniusban szentté avatott Pió atya, vagy boldog Bartolo Longo, ennek az imamódnak az apostola.
      A rózsafüzér történetéről legalább annyit tudni kell, hogy a domonkos rendi szerzetesek révén a XIII. században terjedt el, amikor súlyos eretnekségek gyöngítették az egyházat.
      II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae apostoli levelében az eddig ismert örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokat még öt tizeddel, a világosság titkaival toldotta meg:
     
     1. aki a Jordánban megkeresztelkedett;
     2. aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét;
     3. aki meghirdette Isten országát;
     4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét;
     5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Egyéni lelki életünkben akkor válik tartalmassá a rózsafüzér, ha imádságos szemlélődéssé finomul. Ehhez útmutatásra van szükség. Hogy ebben segítséget nyújtsunk, és könnyebben kézbe vegyük ismét Szűz Mária rózsafüzérét, sorozatot indítunk rövid elmélkedésekkel a rózsafüzér titkairól hónapról hónapra. Mondjuk együtt ezeket a tizedeket egyházközségünkért, az ifjúságért, hazánkért, a világ békéjéért! Kapcsolódjunk be közösen rózsafüzér esztendejébe!
Rejtvény Párosítsd a januári ünnepeket a napjukkal!
A: Vízkereszt
B: Szűz Mária, Isten anyja
C: Árpád - házi Szent Margit
D: Szent Pál megtérése
E: Don Bosco (Bosco János)
1. Január 18.
2. Január 1.
3. Január 6.
4. Január 31.
5. Január 25.Egyházunk a népszámlálás tükrében

A Központi Statisztikai Hivatal külön kötetben jelentette meg az ország vallási összetételére vonatkozó adatokat. Az érdekes anyagból néhány adatot és összefüggést említünk.
      A magyar népesség 54,5 százaléka katolikusnak vallja magát: 51,9 latin és 2,6 százalék görög katolikus. A katolikusok átlagéletkora 41,7 év. A katolikusok kormegoszlása nagyjából megegyezik az országos átlaggal, de azért az megfigyelhető, hogy valamivel kevesebb a negyven évnél fiatalabb, és hogy valamivel több az ötvenévesnél idősebb a katolikusok között.
      Érdekes, hogy a családi állapot szerint nem fedezhetünk fel lényeges különbséget a katolikus és az össznépességre vonatkozó adatok között, ami azt is jelenti, hogy a gyermekek száma nem nagyobb, és sajnos a válások nem sokkal ritkábbak körünkben.
      Az ország felekezeti megoszlás szerinti térképe nem sokat változott az elmúlt fél évszázadban. Továbbra is a Nyugat - Dunántúl a legkatolikusabb és a Tiszántúl a legprotestánsabb része az országnak.
      Belelapozva a kötetbe azt látom, hogy nincs hazánkban egyetlen olyan település sem, ahol ne élnének katolikusok. Egyetlen olyan kisközségre leltem, ahol mindössze egy személy jelezte a kérdezőbiztosnak katolikusságát, és pedig Tornakápolnán (Borsod - Abaúj - Zemplén megye), ahol az összlakosság tizenkét fő, és a többiek reformátusok. Ezenkívül mindössze tizenegy olyan települése van az országnak, ahol tíz főnél kevesebb a katolikus.
      A 10,2 milliós országban 5,56 millió a katolikus. Budapest 1,78 millió lakosából 838 000. A főváros kerületei közül a legnépesebb katolikus szempontból is a XI. (70 000 fő), a sor másik végén pedig a XXIII. Kerületet találjuk. A megyék között a listavezető Pest megye 838 000 fővel, a sereghajtó Hajdú - Bihar megye 121 000 fővel. Viszont arányosan a legkatolikusabb megy Zala, ahol az össznépesség nyolcvan százaléka katolikus.
     
(Sz. Cs.)
A doboz
doboz
      A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt be, drága, arany papírba. Aránytalanul sok papírt használt fel, sok színes zsinórt és díszeket.
      - Hát te meg mit csinálsz? - kérdezte feddő hangon az apja. - Pazarlod a drága papírt, mintha te vetted volna!
      A lány sírt és félrehúzódott egy sarokba. A dobozt a szívéhez szorította.
      A szentestén, amikor a család tagjai megajándékozták egymást, a lány is odaadta apjának a szeretettel becsomagolt dobozt.
      - Papi, ez a tiéd.
      Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt. Végeredményben az ajándék az övé. Óvatosan felbontotta a csomagot és türelmesen összehajtogatta az arany papírt, majd kinyitotta a dobozt. Legnagyobb meglepetésére a doboz üres volt! A nem várt meglepetés felizgatta és kirobbant:
      - Te meg az egész drága, arany papírt egy üres dobozra fecsérelted?!
      A leány okos, nagy szeméből kigördültek a könnycseppek és így szólt:
      - De papi, nem is üres a doboz! Egymillió puszit tettem bele!
      A férfi azóta is az irodában az asztalon őriz egy cipődobozt.
      - Hiszen ez üres - mondják a kollégái.
      - Egyáltalában nem! Kislányom szeretete van benne - válaszolja a büszke édesapa.
     


Két barát beszélget:
- Az én feleségem egy áldott jó asszony! Soha nincs semmilyen kívánsága.
- Az enyémnek se, ő is folyton parancsol...
Mosoly-album


Doktor a beteghez:
- Látom, már sokkal könnyebben köhög.
- Nem csoda, doktor úr, egész éjjel gyakoroltam!
Egy vámpír felszáll a buszra, hátán egy koporsóval. Észreveszi, hogy nézi őt egy ember:
- Na mi van, nem látott még ételhordót...Az egyházközség évvégi beszámolója a 2002. évről

Esküvő: 27 pár ugyanannyi, mint tavaly
Keresztelő: 51 fő (ebből 27 fiú és 24 lány) 9-cel kevesebb a tavalyinál
Elsőáldozó: 20 fő 1-gyel kevesebb a tavalyinál
Bérmálkozott: 18 fő az egyetemi lelkészségtől
Halottak: 89 fő (ebből 57 férfi és 32 nő) 2-vel kevesebb a tavalyinál
Mindössze 23 fő részesült a szentségekben!!!

     Itt jegyezzük meg, hogy nagyon kevés szentmisét irattak az elmúlt évben az elhunytakért. Pedig ha valamivel még tudunk segíteni elhunyt szeretteinken, az nem a virág és a drága síremlékek, hanem az értük felajánlott szentmise.
     Az egyházközség területén kb. 14 000 ember él. Ebből egyházi adót mindössze 327 család fizetett, 60-nal több, mint tavaly.
     A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 451 566 Ft-tal támogatták a kedves hívek egyházközségünket; majdnem 300 000 Ft-tal kevesebb, mint tavaly.
     Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához adományaikkal hozzájárultak. Köszönjük azok munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak. Köszönet a sekrestyések és a kántorok áldozatos munkájáért, és a ministránsok oltárszolgálatáért, valamint az ifjúsági kórus működéséért. Köszönjük azok segítségét is, akik a templomkert szebbé tételében segítettek ebben az évben.
     Az egyházközség karitász csoportja is sokat tevékenykedett ebben az évben. Csomagküldésekkel, ruhaadományokkal sok rászorulón tudtak segíteni. Köszönjük munkájukat.
     Sok lopás érte plébániánkat ebben az évben. Virágokat, vázákat, rézcsavarokat, perselypénzt vittek el templomunkból, illetve az urnatemetőből. A tettesek nem kerültek elő. Azért hívom fel erre a figyelmet, mert puszta jelenlétünkkel is megtudjuk óvni közös értékeinket. Azzal hogy napközbe be-be nézünk a templomba, vagy az urnatemetőbe.

Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette egyházközségünk életét.
Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett!


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.