MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. novemberEmlékezz ember...

Halálra készen!

     Az Úr eljön, de senki sem tudja, mikor. A tapasztalat fényesen bizonyítja, mert nem csak azokat, kiket villám sújt vagy guta üt, lep meg a halál, de azokat is, kik ágyban halnak meg. Azért kell lelkünknek rendben lennie, nem a véletlen halál, de a halálos bűnben való haláleset a rémisztő. Azért minden halálesetnél ez legyen első gondolatunk: hol van a lelke? Üdvözült-e? S mi lenne velem, ha meghaltam volna??
     "Rövid" életnek végén vár ránk a halál. Isten kimérte a "napok számát" s örök célokra adta. Itéletemkor fölhívja velem szemben az időt, szembesít vele. Üres forma, tartály az idő, de ki kell azt töltenem belső élettel, s külső tevékenységgel. Telíteni kell színültig megszentelő malaszttal: csak ez isteni, mély vizekben teremnek a gyöngyök s rejlenek a kincsek, a tiszta, szent, nemes gondolatok, érzések, indulatok, cselekvések. A rossz napok: melyekben nincs napsugár, Isten - szeretet.
     Jól meghalni annyit tesz, mint

o   bűn nélkül,
o   rossz hajlamainkat levetkőzve,
o   Isten akaratán megnyugodva,
o   a halált mint Isten büntetését fogadni.

     Míg egészségesek vagyunk, örvendjünk s dolgozzunk, halál után már nem lesz idő...

Prohászka Ottokár     Isten odaadta nekem szegény húgocskámat, majd elvette tőlem. Áldott legyen az ő szent neve. Így kiáltok fel és így nyugszom meg, így merítek elegendő erőt, hogy ne roskadjak össze a fájdalom súlya alatt.
Ti is nyugodjatok bele Isten akaratába, és hozzám hasonlóan nektek is enyhülni fog majd fájdalmatok.

Pio atya
sír Az is igaz, hogy ha valaki a halál pillanatában szeretne gyónni, és nem tud, meg fogja kapni a gyümölcsöt. Köztetek azonban senki ne legyen olyan oktalan, hogy ennek reményében halála pillanatáig hordozza tetteit, mert nem biztos, hogy megátalkodottsága miatt Isten nem mondja-e neki igazságosságával: te nem emlékeztél meg rólam életedben, amikor ezt megtehetted, én pedig nem emlékezem meg rólad halálodban.

Sienai Szent KatalinMiért sirattok? Isten arca volt... Mely simogatón, hívón... rám... hajolt. S én mentem... és most fényözönben élek... És nem vagyok más: csupán tisztult lélek! Sziromhullás volt. Árnyékom lehullt. A szemetek hát könnybe miért borult?... Ha emlegettek... köztetek leszek... De fáj... ha látom könnyetek... Ha rám gondoltok: mosolyogjatok! Emlékem így áldás lesz rajtatok!...


A bohóc és a király

     A bohócnak az volt a dolga, hogy a királyt szórakoztassa napközben szellemes bemondásaival és különböző viccekkel. A király egyszer meggondolta magát, és megajándékozta a bohócot a kormánypálcájával:
- Legyen nálad addig, amíg nem találsz egy náladnál bolondabb embert. Amikor rátaláltál, nyugodtan odaadhatod neki.
Pár esztendő múlva a király komolyan megbetegedett és megérezte, hogy közeledik a vég. Magához kérette a bohócot, és így szólt hozzá:
- Hosszú útra megyek, azért hívattalak.
- Mikor jössz vissza? Egy hónap múlva?
- Nem - válaszolta a király -, többet nem jövök vissza!
- Milyen előkészületeket tettél, hogy sikeres legyen az utad? - kérdezte a bohóc.
- Nem is gondolok rá! - válaszolta a király.
- Örökre elutazol és fel sem készültél a hosszú útra? - szólt a bohóc. - Itt a kormánypálca - mondta a bohóc - vedd vissza tőlem, mert találtam egy nálam is bolondabbat!

Sokan nem készülnek fel a "nagy útra".
Ezért olyan félelmetes az az óra.
"legyetek ébren, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!" (Mt 25,13)

És te fel vagy-e készülve?


------------------------------Így szól Krisztus egy fiatal munkáshoz:

o Fiatal inasként álltam melletted, akit kigúnyoltak a többiek és te nem védelmeztél meg.
o Sokszor nem tudtam, hogyan lássak munkához és neked nem volt egy útba igazító szavad számomra.
o Munka nélkül voltam és egy lépést sem tettél érdekemben.
o Megsebesültem munkahelyemen, és nem látogattál meg a kórházban.
o Haragra lobbantam és te nem igyekeztél lecsillapítani.
o A leányok után futkostam és nem is próbáltál a helyes útra téríteni.
o Melletted álltam a munkában, és sohasem beszéltél nekem Krisztusról.
o Haldokoltam és mégsem hívtál papot.

Így szól Krisztus egy diáklányhoz:

o Új tanuló voltam az osztályban és nem vezettél be a közösségbe.
o Szegényes és rosszul öltözött voltam és ezért megvetettél.
o Éheztem és nem osztottad meg velem tízóraidat.
o Arra kértelek, hogy magyarázz meg valamit tanítás után, de te ezt is megtagadtad.
o Szomorkodtam, és nem vigasztaltál meg.
o Sírtam és nem értetted meg, hogy nem beszélhetek bánatom okáról. Vidám voltam, énekeltem s te azt mondtad: fogd be a szád!
o Tele voltam lelkesedéssel és te kinevettél.
o Rossz útra tértem és te nem figyelmeztettél.

Vajon neked mit fog mondani Krisztus?Mivel bizonyíthatjuk Krisztusi szeretetünket?

Az irgalmasság lelki cselekedeteivel:

o A bűnösöket meginteni.
o A tudatlanokat tanítani.
o A kételkedőknek tanácsot adni.
o Szomorúakat vigasztalni.
o A megbántásokat elviselni.
o Megbántóinknak megbocsátani.
o Élőkért és holtakért imádkozni.
Az irgalmasság testi cselekedeteivel:

o Éhezőknek enni adni.
o Szomjazóknak vizet nyújtani.
o Szegényeket felruházni.
o Utazóknak szállást adni.
o Fogságban szenvedőket kiváltani.
o Betegeket látogatni.
o Halottakat eltemetniA másik oldal avagy nekünk is vannak emlékeink a nyárról


sátor      Olvasom a gyerekek lelkes sorait a hittantáborról, mosolygok a csapongó gondolatokon, amiért az imádságot egy helyütt "t"-vel írják, de a kérdés bennem bujkál: vajon sejtik-e hogyan éli ezt meg a másik oldal, a szülőké?

     Mert hogyan is kezdődött? A tanév lezárult. Az osztályzatok már kiosztottak, ők pedig be vannak sózva. Este egyre nehezebben tudjuk őket ágyba dugni, már a program is összeállt, kifizettünk különböző díjakat, a vonatjegyek is le vannak foglalva, fiamnak vesszük az új edzőcipőt, mert tapasztalatból tudjuk, ez már nem bírja sokáig, a lányok is már keresgélnek, már igények vannak, már a dizájn is egyre inkább szempont.

     Végre eljön a Te deum, és mi hálát adunk az eredményes évért, imádkozunk, hogy a nyarat is megússzuk, rajtuk pedig ott a felszabadult öröm. Végül is megérdemlik, megdolgoztak érte, az eredmények nem rosszak, bár morgunk néha. Voltak ugye bolond tanárok, különórák, végigmagolt hétvégék, iskolai hangversenyek, helyettük megírt leckék, préselt falevelek, ballagások meg minden. Aztán csomagolnak. Jön a "kell még zokni, elszakadt a nadrágom, hol a fogkeféd" című lemez, a józanész ilyenkor már ritka, de komoly dolog nem marad otthon. Végre indulnak, mi cipelünk táskát, hálózsákot, sátrat, végül pedig állunk a vonat mellett. A csoport már a vagonban, óriási a ricsaj és egyre kevésbé érdekli őket a peron. A vonat kigördül, mi pedig állunk ott integetve összeszorult gyomorral. Elmentek.

     Csend van. Olyan szokatlanul nagy ez a csend, olyan hideg ez a csend, pedig a hőmérő harminc fokot mutat. Hazaballagunk. A lakás egy csatatér, egy romhalmaz, mi pedig békésen elkezdünk takarítani, rendet rakni. A napok lassan telnek, a templom foghíjas, a mise is szokatlanul csendes. Szeretnénk tudni, hogy vannak, de ha megszólal a telefon, abban az SZTK is benne lehet. Vannak tapasztalataink, volt már sebészet, mentő, eperleves, de most csak a csend van.

     Aztán egyszer csak eljön a nagy nap, és beesnek az ajtón egy csomó koszos ruhával, a fiam a sajátja helyett két idegen nadrágot hozott haza. Hulla fáradtak az utolsó átbulizott éjszaka miatt, de állandóan jár a szájuk, kiabálva mesélnek és mindent megesznek. A felfordulás megint óriási, a mosógép majd meg gebed, az egész lakás tele száradó ruhával, de ők megint csomagolnak, és megint jön a "hol a fogkeféd" lemez, megint jön a cipekedés, a peron, és újra jön a hosszú csend és a romeltakarítás.

     Elérkezik aztán az augusztus, most majd együtt megyünk. Végre mi is csomagolunk, érezzük, amit ők szoktak. Keressük mi is a fogkefénket, kapkodunk, a mi szobánkban is végre nagy a felfordulás. Küszködök a tetőcsomagtartóval, mert a kocsi tetején a fiacskám ül éppen, a motorba még kell olaj, az almalé kifolyt és ragadok térdig, a lányok meg vihognak, de elindulunk. Tapossuk hosszú órákig a pedált a szalámis kenyeret rágva, megérkezünk, cipekedünk és végre lepihenünk, végre nyaralunk! Biciklizünk kilómétereket, lessük a mókusokat, nyaljuk velük a fagylaltot vagy pancsolunk, fekszünk a napon és figyelünk. Régóta most vagyunk először velük folyamatosan egész nap. Most vesszük észre, mennyit változtak az utóbbi időben, egyre ügyesebbek, kicsit tán okosabbak is, kezdenek egyre inkább önállóan gondolkozni, már egyre többször van önálló véleményük, kezd a gyerekekből lassan az egyéniség kibújni, szóval feltűnik minden, ami csak egész nap látható. De ennek is vége gyorsan, újra pakolunk, egy utolsó fürdés, pedál, szendvics, de most közös az érkezés. Most is van hangzavar, mosnivaló, rendetlenség, de most mi is benne voltunk, ez már más fáradtság. Ha egymásra nézünk, ugyanarra fogunk gondolni, nekünk is van mesélnivalónk és tudjuk, mire gondolnak ők, mikor halljuk, amit másnak mesélnek.

     A hétköznapok azonban gyorsan visszazökkentenek a régi kerékvágásba. A munkahely már vár a folytatással és délután keresünk tankönyveket, érdeklődünk ebédbefizetésekről, kell új blúz az évnyitóra, mert a régi már kicsi és pillanatok alatt megint zúg a fejünk.

     Eljött a Veni Sancte, a misén is lehet érezni a változást, a lüktetést. Mi csendesen magunkban hálát adunk a "nyugodt" nyárért, a fiam lábát végül is nem varrták össze, és nézzük őket elöl barnán, kipihenten, vidáman. A templom kertje megint zajos, örömmel fogadják, kérdezgetik egymást, és egyfolytában legalább hárman beszélnek négyből. Igen, megint elmúlt egy nyár és én tudom, hogy most megint sokáig nem lesz csend.

     Hála Istennek!

Kádár Sándor


------------------------------


Üdvözlet Dobogókőről és Tihanyból!

     A Szent Egyed közösség fiataljai 2002. július 12-től 15-ig 22 olyan időssel üdültek együtt Dobogókőn a Manrézában, akik nehezen járnak, állandó gondozásra szorulnak, évek óta nem mozdultak ki a szociális otthonból. Az egésznapos együttlétek, a figyelmes szavak és gesztusok, a vidám esti programok nagy örömet és vigaszt jelentettek idős barátaink számára. A jó levegőt, a szép, zöld természet nyújtotta békét kihasználva sokan órákon át sétálgattak, üldögéltek a gondozott parkban. Voltak, akik messzebbre is elmerészkedtek, két autós segítségével kiruccantak Szentendrére.

10 idős barátunkkal, akik jobb egészségi állapotban vannak, 4 napot (július 5-8.) Tihanyban töltöttünk. A sok szép látnivaló, a festői környezet és a családias hangulatú szállás emlékezetes és maradandó élményt jelentett mindannyiunk számára.

Az intézeti gyerekek június 27-től 31-ig tartó nyaralásán, amely idén a Mecsekben volt, 12 kis barátunk vett részt. A sok játék, kézműves foglalkozás, kirándulás, és az egésznapos együttlét sok örömet és vidámságot adott a gyerekeknek és segítette a köztünk lévő barátság megerősödését.

Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és azóta is sokszor emlegetik az együtt töltött napokat, remélve, hogy jövőre is lesz közös nyaralás. Hálával és köszönettel a plébánia híveinek segítségükért:

a Szent Egyed közösség tagjai

<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.