MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. augusztus


Üdvözlégy, Mária

Augusztus 15.      Nagyboldogasszony - Szűz Mária mennybevétele

     Az Egyház legnagyobb Mária - ünnepe. A szent Szűz élete végén kiváltságos módon osztozott Fia feltámadásában és dicsőségében. XII. Piusz pápa a kereszténység egyetemes hitét hirdette ki 1950. november 1-jén Mária mennybevételének dogmájával.


Intés Mária tiszteletére

     "Te, kit a világ szirtjei közt szélvészek hánynak - vetnek, ha ki akarod kerülni a hajótörést, ne vedd le szemedet a Tenger Csillagáról! Ha a kísértések viharai elszabadulnak, ha a szenvedések sziklatömegként nehezednek gyenge vállaidra, tekints a csillagra, sóhajts Mária felé! Ha a kevélység, nagyravágyás, rosszakarat, féltékenység, irigység hullámai elborítással fenyegetik lelkedet, tekints a csillagra, könyörögj Máriához! Ha a harag, fösvénység, érzékiség megingatják gyenge hajódat, keresd szemeddel Máriát! Ha bűneid iszonyatossága és lelkiismereted nyugtalansága a kétségbeesés örvényei felé sodor, tapadj szíveddel Máriához! Veszélyeid, kétségeid, szorongattatásaid között gondolj Máriára, fohászkodj Máriához! Az ő neve legyen szíveden és ajkadon, s hogy kiérdemelhesd közbenjárását, ne veszítsd el szemed elől erényeinek példáját.
     Míg őt követed, nem tévedhetsz el, míg hozzá folyamodol, nem maradsz remény nélkül, míg reá gondolsz, biztos úton haladsz, míg ő támogat, nem eshetsz el, míg ő védelmez, semmitől ne félj, ha veled lesz az élet tengerén, biztosan eljutsz a partra. Mindent általa nyerünk, ki nekünk Jézust adta, minden Jézustól jön Mária által. Ámen"

(Szent Bernát)

Önmagunk felajánlása Máriának

     "Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben isteni Fiad szent akaratát teljesítsem. Ámen"

(Szent Alajos)Augusztus 20.     Szent István király - Magyarország fő védőszentje

     Magyarország első királyának egész élete tanúsította, hogy nem politikai kényszerből, hanem meggyőződése szerint lett keresztény. Uralkodását Istentől kapott feladatnak tekintette, s népünket Krisztus hitére térítette. Fiához írt intelmei híven tükrözik gondolkodásmódját. Országát Máriának ajánlva halt meg Nagyboldogasszony napján.

Részletek Szent István intelmeiből:


"Mindenekelőtt arra intelek, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet olyan szorgalommal és vigyázattal őrizd, hogy az Istentől rádbízottak előtt példaképül legyél, s az egyházi férfiak is téged joggal nevezhessenek a keresztény vallás szerinti igaz férfiúnak."
"Mivel az Egyház a mi országunkban még fiatal és gyenge palánta, azért vigyázatosabb őrzőkre szorul, nehogy a jó, amit nekünk, méltatlanoknak megadott az isteni kegyesség, a te hanyagságod által lerontassék."
"Légy irgalmas az erőszakot szenvedők iránt, légy türelmes mindenkihez , nem csak a hatalmasokhoz, hanem a hatalmon kívüliekhez is."
"Légy alázatos, hogy az Isten felmagasztaljon itt és a jövendőben."
"Légy mértékletes, hogy senkit se büntess vagy kárhoztass mértéken felül."


Augusztus 18.     Templomunk felszentelésének 6. éves évfordulója

     Az 1996-ra tervezett Világkiállítás lemondása után az Esztergom - Budapesti Főegyházmegye úgy döntött, hogy felépíti azt az épületet, amely az Expo idején vatikáni pavilonként működött volna, és csak a későbbiekben kapott volna templomi funkciót.
1995. május 29-én
helyezte el a templom alapkövét Paskai László bíboros, prímás, érsek és
1996. augusztus 17-én
ünnepélyesen felszentelte.
     A templom és a plébánia épületegyüttese Török Ferenc Ybl- és Kossuth - díjas, valamint Balázs Mihály Ybl - díjas tervezők tervei alapján készült el.
       A szentély keresztje Somogyi - Soma László szobrász, festőművész, Balázs Mihály és Somogyi - Soma Katalin építészek alkotása.
1999. szeptember 17-én
Spányi Antal segédpüspök ünnepélyesen megáldotta.
2000. október 23-án
Dr. Beer Miklós segédpüspök végezte ünnepélyes megáldását a templomkertben felállított millenniumi emlékműnek. Az emlékmű a feltámadt és a sziklasír szétpattanó kősziklái közül a mennybe felemelkedő Krisztust ábrázolja. Az emlékmű Marosits István Munkácsy - díjas szobrászművész alkotása.
     A templom a felső-lágymányosi hívek plébániatemploma lett, de helyzeténél fogva az egyetemi ifjúság lelki központja is kíván lenni. A kegyelet és az imádság helye ez az épület, mely példaként állítja elénk szentéletű magyarjainkat, akikhez buzgón szállhat fel az imádság és az ének, reményt és hitet adva a jelen és a jövő nemzedékének.


Péter, a katona
Ifjúsági oldal
- nem csak fiataloknak

Élt egyszer egy Péter nevű bátor katona. Tudott harcolni a puskával és a karddal is, számos csata után kapott kitüntetést. De a katonáskodás igen veszedelmes kaland, nem csak sikerekkel és győzelemmel járulhat. Egy napon, egy heves támadás alatt Péter katona halálos sebet kapott. Még aznap eljutott a Mennyország kapujába. Erősen kopogtatott. Szent Péter sietett kinyitni.
- Nos, fiatalember - mondta Szent Péter végignézve egyenruháján - mit kívánsz?
- Be akarok menni a paradicsomba - felelte a katona. - Bizonyára ismersz, mert a te nevedet viselem. Nézd, mennyi kitüntetést érdemeltem ki! Én voltam a legjobb katona! Sokat harcoltam, még meg is haltam a hazámért. Igazán úgy gondolom, hogy kiérdemeltem a Paradicsomot.
- Látom, látom… - dörmögte Szent Péter a jegyzeteit olvasgatva, ahol a katona minden tette fel volt jegyezve - kétségtelenül a neveddel semmi gond, de az írottak alapján semmiképp nem engedhetlek be a paradicsomba… De csak nem küldhetek a pokolba valakit, akit Péternek hívnak!
Szent Péter hívatta Szent Mihályt, aki maga is kardot és páncélt viselt, hátha ő megértést tanúsít a katona iránt. Sokáig beszélgettek és vitatkoztak. Mentséget kerestek, de nem találtak. Végül már minden szent ezen vitatkozott, de ők is a fejüket rázták és megállapították, hogy Péter, a katona nem volt olyan jó, hogy a Paradicsomba jusson!
Szent Péter nem adta fel ennyivel, egyenest Jézushoz ment, hogy kegyelmet szerezzen a katonának. De ekkor már az ördögök is az ajtót és hegyes vasvillájukat rázták kiabálva:
- Ez az ember nem a Paradicsomba tartozik! Megdolgoztunk érte! A miénk! Pokolba vele!
Ekkor lépett Jézus mellé egy gyönyörű hölgy, Mária. Vastag könyvet adott Fia kezébe. Jézus lapozgatni, olvasgatni kezdte, végül Máriához fordult és szépen meghajolt. Ez volt a jel: Péter katona bemehetett a Paradicsomba! Mária vezette be az angyalok boldog sorfalai között. Az ördögök sokkal kevésbé voltak elégedettek és a pokolba vezető úton kiabáltak:
- Mária tönkretesz minket! Folyton ellopja a lelkeket, akik minket illetnek! Ha így megy tovább, munkanélküliként végezzük!
Csak Szent Péterben maradt egy adag kíváncsiság: mi volt abba a könyvbe írva, amit Mária kérésére Jézus elolvasott és hatására megnyílt a kapu…? Ezért mialatt mindenki a katona ünnepélyes bevonulásánál sorakozott, Szent Péter odaosont az aranykönyvhöz és belelapozott. Minden oldalra sok - sok Üdvözlégy volt írva. Ezer és ezer Üdvözlégy, ahányat Péter katona életében elmondott. Ezek az Üdvözlégyek nyitották ki Péter katona előtt a Mennyország kapuját.

Igazságos a legenda befejezése?
Tényleg ilyen egyszerűen be lehet jutni a Paradicsomba?
Tényleg a Mennyország kulcsává válhat az Üdvözlégy?
Tényleg ilyen erős közbenjáró hatalma van Máriának?
Akkor miért nem kapaszkodunk bele erősebben???

ooooo

Mosoly-album

A feleség kétségbeesve rohan a férjéhez:
- Drágám, anyám leesett a létráról, most mit csináljak?
- Paprikáskrumpli jó lesz!

- Miért cseréli csak havonta a szőke nő a gyereke pelenkáját?
- Mert az van ráírva: "4 - 9 Kg-ig!"

Tanár néni a matekórán:
- Gyerekek, ma fogunk először számítógépekkel számolni!
- Jaj, de jó!!!
- Na Pistike, akkor mennyi 3 számítógép meg 2 számítógép?


<

<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.