MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. június

Üdvözlégy, Oltáriszentség!

Úrnapja: június 2.

gyertya

Üdvözlégy, Oltáriszentség! Csodálatos szent istenség!

Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trónján áldunk!

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!


gyertya

     Úrnapja: az Oltáriszentség ünnepe, a köztünk maradó Jézus ünneplése. Körmenetet tartunk, diadalmenetet rendezünk az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Jézusnak. A hívek négy oltárt készítenek, a körmenet mindegyiknél megáll, és rövid szertartással ünnepli az Eucharisztiát. Gondoljunk arra, hogy valóban Jézus kíséretében vagyunk! Gondoljunk Rá, beszélgessünk Vele, dicsérjük Őt, adjunk hálát Neki!
     A szentáldozásra az a legalkalmasabb állapot, ha éhezünk Istenre, és szomjazunk Jézus szeretetére. Olyan belső egyesülésre, eggyé válásra kell vágyakoznunk, amelyet ember nem képes megadni, csak az Isten Lelke.
     Súlyos mulasztás és érzéketlenség, ha ezen az ünnepen az áldozás pillanataiban nem figyelünk Rá, ha nem szólunk szívünk legszemélyesebb hangján Jézushoz.

Uram, Jézus, adj nekem égő szomjúságot szereteted után!
Te szereteted jeléül adtad nekünk az Oltáriszentséget,
hogy lelkünk tápláléka és erősítője legyen.
Hála Neked érte!
Ma körmenetben kísérünk Téged, Jézusom. Áldd meg lakóhelyünket, plébániánkat, házainkat, utcáinkat, az iskolát, kórházat, munkahelyeket és minden családot, hogy bárhol megfordulunk, úgy tudjunk élni, hogy Neked ne kelljen távoznod szíveinkből! Ámen.


Jézus szíve ünnepe: június 7.

     Ez a nap, és minden hónapban az első péntek az engesztelés ünnepe. Ha engedjük magunkat megérinteni az isteni szeretet által, akkor mélységes fájdalommal emlékezünk vissza életünk minden pillanatára, amikor Jézus ellenségeiként viselkedtünk, sokszorosan visszautasítottuk, megbántottuk, meggyaláztuk.
     De Jézus szíve szelíd és alázatos, mert Isten is szelíd és alázatos. Az én szívem csak akkor válik szelíddé és alázatossá, vagyis Isten Fiához méltóvá, ha bocsánatáért esdekelve felveszem igáját és tanulok Tőle. Szeretnem kell megtanulnom, Attól, Akit a szívem már szeret. Cseppet sem könnyű és kényelmes feladat, sok - sok lemondással és önmegtagadással jár. De az a tény, hogy ezt Jézustól tanulhatom személyesen, az igát édessé és a terhet könnyűvé teszi, s ezért talál a szívem nyugalmat Benne.
     "A mi Urunk Jézus az Ő szívének végtelen szeretetétől indíttatva ezeket az ígéreteteket tette az Ő szíve tisztelőinek megjelenvén több ízben Alacoque Szent Margitnak a franciaországi Paray-le-Monial városban 1673-1689 közötti években:

o  Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
o Megadom nekik mindazon kegyelmeket, melyekre szükségük van.
o Családjukban békességet szerzek.
o  Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.
o  Minden dolgukat, vállalatukat megáldom.
o  A bűnösök szívemben az irgalom forrásának tengerére találnak.
o  A lanyha lelkek buzgóbbá válnak.
o  A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
o  Azokat, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
o  Megáldom a házakat, melyekben szívem képét felfüggesztik és tisztelik.
o  Szívem túláradó irgalmából megígérem, hogy szívemnek mindenható szeretete mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónapon át minden hó első péntekén megáldoznak, megadja a végső töredelem kegyelmét: azok nem fognak az én kegyelmemen kívül, sem a nekik szükséges szentségek nélkül meghalni s az én isteni szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
o  Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok neveit, akik ezen ájtatosságot terjesztik."


Te Deum

     Egy szorgalmasan eltöltött iskolaév után illő dolog megköszönni az év során kapott kegyelmeket, lehetőségeket, sikereket, sőt a sikertelenségeket is (hiszen azokból tanulhatunk)! Várunk hát titeket a Te Deum-ra, az Istent dicsérő, Neki hálát adó szentmisére június 9-én a diákmisére! Köszönjük meg együtt, amit kaptunk Tőle, és kérjük együtt áldását nyarunkra, hogy ősszel újult erővel állhassunk munkáink elébe.

Boldog vagyok, hogy sikerült ezt az iskolaévet befejezni és kezdődik a szünidő! Köszönöm, Istenem, azt a sok kegyelmet, amit évközben kaptam. Kérlek, vigyázz reám minden utamon, hogy a szünidő után felfrissült erővel térhessek vissza az iskolapadba. Ámen.

     Nyáron a pihenés mellett legyen bölcs időbeosztásod, még ha az lazább is, mint a tanév során. Tartózkodj a tétlenségtől, lustálkodástól, gondolj arra, mennyire örülnél majd halálod előtti órákban a semmittevéssel töltött óráidnak. Persze pihenni, játszani, olvasgatni lehet, de a rossz barátoktól őrizkedjél! Légy vidám, mint Isten gyermekéhez illik, aki tudja, hogy a mennyei Atya vigyáz rá. Ne felejtsd: az Isten nyáron sem megy szabadságra! Örül, ha minden nap megszólítod imáidban, beszélgetsz vele, és vár téged a templomokban, bármerre jársz is az országban vagy külföldön.
Nyári lehetőségek
Ifjúsági oldal
- nem csak fiataloknak


A drágakő

    Két jó barát hosszú idő után újra találkozik. Az egyikből gazdag ember lett, a másik szegény maradt. Együtt étkeztek és evés közben a régi időkről beszélgettek.
    A szegény fiú elaludt. A gazdag egy jókora gyémántot dugott a zsebébe. A szegény nem vette észre és élte a nincstelenek sorsát tovább.
     Esztendő múltán újból találkoztak.
     - Áruld el, - szólt a gazdag - mi volt az oka, hogy nem találtad meg a kincset, amelyiket a zsebedbe dugtam?

Az emberekkel való találkozásaink is ilyen esetek.
Mindenkitől értékes ajándékot kapunk.
A legtöbb esetben ezt mégsem vesszük észre…
De miért?

vonal

Elsőaldozóink...

elsőáldozók

Barabás Virág, Barsi Bálint, Barsi Bence, Gonda Gréta, Haragos Patrik, Horváth Márk
Hunyady Veronika, Major Attila, Molnár Gergely, Nahimi Csanád, Papp Zita Flóra
Pénzes Borbála, Prinz Balázs, Sallai Bálint, Szentes Márton, Szepes Nóra
Szepessy Fruzsina, Tóth Laura, Ujpál Georgina, Uracs Krisztina<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.