MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2002. január

 
Boldog új évet!Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó, Mária, esedezzél értünk, édes reményünk!


2002.
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
lehessünk Jézus drága kedvében.Rab Zsuzsa: Vaspántok

 
Ha így szólnék a kedves, fiatal kalauzhoz:
- Kalauz úr,
hogyha ma este hazamegy,
ölelje meg nagyon a feleségét,
dicsérje meg, ami épp rajta van,
akár az ócska pongyoláját-
Ha így szólnék -
ugye…bolondnak tartanának?

Ha így szólnék a bottal kopogó
nyugdíjas bácsihoz a boltban,
mikor épp Forintjait guberálja,
végül levágat tíz dekát
a "kicsit hosszabb lett" kenyérből:
- Bácsi! Itt van ötszáz Forint.
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam.
Nem számítottam rá. Fölösleges. -
Ugye, bolondnak tartanának?

Ha így szólnék a torzonborz kamaszhoz:
- Gyere, fiam, üljünk le valahol, s te elmeséled,
mitől nőtt vállig a hajad,
mi ellen mered ez a tüske
teljes arcod körül,
s egyáltalán, mitől vagy te ilyen
kérlelhetetlen? -
Ugye, bolondnak tartanának?

Ha így szólnék a padon sütkérező,
újságpapírból eddegélő nénihez:
- Néni, jöjjön velem,
amit szeret, azt főzök vacsorára,
puha ágyat vetek,
előtte pedig mindent elbeszélhet,
a menyasszonykorát,
azt a szülést, a császármetszést is,
és szegény jó ura szívszélhűdését,
és hogy mivel ültette be a sírját,
azt is, milyen a szomszédasszony,
azt is, hogy a fia kint él Kanadában,
meg hogy mit írt fel, és mire, az orvos.
Mindent apróra elbeszélhet.
Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban.
De éjjel egyszer - maga úgy is sokszor
fölébred -
keljen fel, takarjon be engem,
mert éjjel mindig lerúgom a takarómat…
Ha így szólnék -
ugye, bolondnak tartanának?

Konvenciók, bevett szokások
hideg vaspántjai
szorítják lüktető,
eleven húsig lenyúzott szívünket.


Recept az új esztendőhöz

Végy 12 hónapot, tisztítsd meg alaposan a keserűségtől, zsugoriságtól és mindenféle aggodalmaktól. Oszd mindegyiket 30 illetve 31 részre úgy, hogy a készlet pontosan fussa egy évre. Minden egyes napot külön kell elkészíteni.
A hozzávalók pedig:
egyharmad munka, kétharmad derű és humor. Aztán tégy hozzá három evőkanál optimizmust, egy kiskanál béketűrést, egy pici iróniát, és egy csipetnyi tapintatot. Az egészet pedig bőségesen öntsd le szeretettel!
    Az így elkészített fogást díszítsd fel apró figyelmességgel és tálald fel minden nap vidáman!

Jó munkát!

vonal

Vizkereszt

"Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte."

Betlehem     A hit eseménye az üdvösségtörténet kezdetétől úgy jelenik meg a szentírásban, mint útra kelés, exodus. Legtöbbször fizikai helyváltoztatással is jár, de még inkább a régi életmódból való kivonulásban ölt testet: Ábrahám, Mózes vagy Dávid meghívása, Izrael népének kivonulása Egyiptomból mind - mind a hit és az isteni vezetésre való ráhagyatkozás eredménye.
    A mi életünkben is el kell következnie annak a pillanatnak, amikor egy hang szólítása vagy egy csillag ragyogása úgy megérint bennünket, hogy indulnunk kell. El kell hagyni a megszokottat és biztosat, s útra kell kelni, ki tudja, hová. Akiben jelentkezik, az a hívás ellenállhatatlan vonzásába kerül, s már indul is, minden akadályt legyőzve, ha kell, hegyeken, óceánon át, hogy találkozzék azzal, aki hívta.
    De megesik, hogy készségesen útra keltünk, megyünk, megyünk, s egyszer csak eltűnik a csillag. Bizonytalanság lesz úrrá rajtunk, nem tudjuk, merre tovább. Meg kell állni ilyenkor, s megvizsgálni: nem arról van-e szó, hogy lelkünk horizontját valami más kezdi betölteni, ami eltakarja szemünk elől a csillagot? A kezdetben tisztán látott célt nem homályosítja-e el a lelkesedésünkbe menetközben beférkőzött önzés: hiúság, önelégültség, karrierizmus? Nem lehet-e, hogy észrevétlenül más vonzásába kerültünk, ami összezavarta belső iránytűnket? Ha visszatérünk oda, ahol még biztosan tudtuk az irányt, megmenekülünk az eltévedéstől. Ismét feltűnik a csillag, s mi, akárcsak a napkeleti bölcsek, megörülünk.
    Sőt. Még az is előfordulhat, hogy külső kényszerből vagy számításból eredtünk útnak. Nem is akartunk igazából találkozni Jézussal, csak szüleink erőltették a templomba járást, vagy megtetszett egy közösség, életforma, netán hasznot reméltünk attól, hogy vallásosnak mutatjuk magunkat. Isten a merőben külsődleges hatásokat is képes átformálni és megtölteni belső vonzással, felragyogtatni a csillagot az előtt is, aki nem kereste. S aki kincsek nélkül indult útnak, észreveszi, hogy mégis van valamije, amivel hódolhat az isteni Gyermek előtt: értelmével, akaratával és érzelmeivel, melyek Betlehembe érve a hit, a remény és a szeretet ajándékaivá alakulnak.
    A napkeleti bölcsek feltűnése Karácsony ünnepkörében az egyetemességre utal. A jelen világ pogányai és hitetlenjei is arra vannak rendelve, hogy Jézus Krisztusban társörökösök legyenek és részesedjenek Isten ígéreteiből. Engedem, hogy Karácsony intimitása egyetemes méretűvé tágítsa a szívemet? Megteszek legalább annyit, mint a főpapok és írástudók, hogy a kereső pogányoknak utat mutatok? Hitetlen környezetemben tájékozódási pont vagyok-e a Jézus keresőknek? Van-e rájuk időm? Katolikusnak lenni annyit tesz, mint az Istennel való belsőséges kapcsolatot minden embernek kívánni és közvetíteni.

vonal

Imanyolcad az újraegyesülésért

"Legyenek mindnyájan egyek! Amint te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem!"

Imádkozó ember     Az egyház minden évben imanyolcadot tart a hitben való újraegyesülésért. Ez január 18-tól Pál megtérésének ünnepéig (január 25.) tart. Ilyenkor a keresztény közösségek egységéért és a hitetlenek megtéréséért imádkozunk.
Anglikánok kezdeményezték ezt az imanyolcadot, melyet X. Pius pápa 1909-ben hagyott jóvá. 1962-ben megnyílt a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat, melyen már megjelentek a nem katolikus egyházak megfigyelői is. 1964-ben létrejött a történelmi találkozás VI. Pál és Athenagoras görögkeleti pátriárka között a Szentföldön. A két egyházfejedelem békecsókkal üdvözölték egymást, s együtt mondták el azokat az imákat, melyeket mindkét egyház hívei ma is ugyanúgy imádkoznak.
    A katolikus egyházon kívül is - a számos protestáns felekezetben és a keleti egyházakban - sokan őszinte szeretettel vágyódnak Krisztus után. Szolgálnak neki mintaszerű buzgalommal. Krisztus szereti őket. Mégis azt akarja, hogy egy akol legyen és egy pásztor, hogy övéi mindannyian megtérjenek az egyház egységébe.

vonal


A fekete király
Üstökös
Ifjúsági oldal
- nem csak fiataloknak


     A Három Király a világ különböző részéről jött Betlehembe. Kettő fehér volt közülük, a harmadik fekete. A királyok követték a csillagot, amely az égen ragyogva vezette őket.
     Egy este eltűnt előlük. Hiába kutatták az eget: a vezércsillag, amely eddig hosszú időn át vezette őket, nem volt látható. A két fehér király Mezopotámiából jött, bölcs matematikusok voltak. Azonnal vonalakat rajzoltak a homokba és egyenleteket oldottak meg az ügy érdekében, de nem tudták felfedezni, hová lett a csillag. A fekete királyt nem vették be az akcióba, mert szerintük műveletlen volt, de ő nem nyugtalankodott. Kihasználta a kényszerpihenőt és megitatta a tevéket.
     - Gondolni kell a szegény állatokra is - hangoztatta.
Szerzett egy vödröt, és a közeli faluból vizet hozott az állatoknak. Amíg a vödröt az állatok álla alatt tartotta, felfedezte a csillagot is. A vödörben lévő víz tükrözte vissza. Így a Három Király ismét rátalált a Betlehembe vezető útra.

     A sivatagban élő atyák beszélik, hogy volt egy öreg remete, aki hetven napon át böjtölt, és hetente csak egyszer evett. Azt akarta kiérdemelni, hogy egy kérdésére Isten válaszoljon neki, mert ő nem értette a Szentírás egyik kifejezését. Hiába minden böjt, az Isten nem válaszolt.
     - Annyit fáradoztam már, elég volt. Elmegyek és megkérdezem egyik testvéremet.
Jóformán be sem csukta még a kaput, megjelent neki Isten angyala:
     - A hetven nap böjtölés nem sokat ért, mert nem jutottál közelebb Istenhez. Most alázatos lettél és egyik testvéredet kéred meg, hogy ő válaszoljon. Ez tetszik az Istennek és ezért küldött hozzád, hogy én adjam meg a választ.
     Felfedte előtte a titkot és eltávozott.Ministráns-sarok

     Decemberben karácsonyi vetélkedőt tartottunk a ministránspróbán az eddig elsajátított ministráns-ismeretekből. Fantasztikus versengésben vegyesen vettek részt kicsik és nagyobbak, de a szervezővel együtt is sajnos csak 8-an. Az izgalmas "Mindent vagy semmit" vetélkedő első három helyezettjének ezúton is szeretnénk gratulálni!

I.
II.
III.
Fábián Zsuzsanna
Zepkó Ferenc
Gere Tádé
Reméljük a januárban közzétett ponthelyzet-jelentés növeli a lelkesedéseteket és aktivitásotokat. A ministráns verseny Úrnapjáig tart, addig még sok minden változhat, éppen ezért újak jelentkezését is várjuk!!
Mosoly-album

Szilveszterkor egy fiú odalép a régóta egyedül ücsörgő lányhoz:
- Ugye veled eddig nem táncolt senki?
- Sajnos nem.
- Akkor felraknád főni a virslit?

- Asszonyom, visszahoztam a papagáját.
- De hiszen ez egy macska.
- Igen, de sajnos a madár is benne van.

Papagáj

A kakas a Nagykörúton sétálva meglát egy grillsütőt.
- Na mi van csajok, szolizunk?

Móricka megszólít egy férfit:
- Hé haver, hogyan jutok el leggyorsabban a kórházig?
- Úgy, hogy még egyszer havernak szólítasz.


<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.