Mi-Újság?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2001. december


   A karácsony előtti, mintegy négy hetes Jézus-váró időszakot nevezzük így: advent = eljövetel. Az advent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk egyrészt a megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel.

   Jézus születésének évfordulójára készülve fel kell fedeznünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeretne élni bennünk és köztünk. Hogyan tud megszületni - növekedni bennünk Jézus? Ha törekszünk figyelni jelenlétére: az Ő szemével látni, az Ő szavával szólni, az Ő Lelkével gondolkodni (örömben és szenvedésben), Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. Aki így Vele él, az hamar észreveszi, hogy Jézus "növekszik" benne, s megjelenik köztünk. Különösen figyeljünk arra, hogy a szeretet tetteivel közreműködjünk abban, hogy Jézus megjelenhessen azok között, akik szeretnének vele élni (családtagok, hittanos társak, plébániánk tagjai stb.).

   Készítsünk tervet, mit fogunk tenni annak érdekében, hogy Jézus megszülethessen és növekedhessen bennünk és közöttünk. Minden hétre legyen konkrét elhatározásunk, hogy a hétvégén "számonkérhető" legyen magunkban az eredmény. Íme néhány ötlet egyéni vagy közösségi elhatározásokhoz:

közös családi, adventi erénygyűjtő lap
(hajnali) szentmisén való részvétel hétköznapokon
lemondás TV-ről, számítógépezésről, édességről, vagy más szórakozásról egy kis imádság kedvéért
péntekenként "kenyér - víz vacsora" (a feltétek árának felajánlásával a szegények javára)
egy - egy magyar szent példakép választása advent heteire
családi kapcsolataink erősítése beszélgetéssel, közös játékkal
családtagjaink jó oldalának keresése, megdicsérése
egy  magányos vagy beteg ismerősünk felkeresése

   Karácsonyi dicsőséget Istennek s békességet embernek csak azok hoznak, kik azt nem szájjal, hanem élettel éneklik, a szó és tett, az elv és cselekvés harmóniájával. Mi csak az ilyen testté lett igékben hiszünk, karácsonyi ünnepnapon éppúgy, mint a munka s küzdelem köznapjain; ilyenekből lesz majd karácsonyi évünk s életünk.
   Az ünnep, a karácsony szent ünnepe Krisztusé, de az élet - az még nem az övé. Márpedig Krisztus nem azért jött a világra, hogy az évnek egy napja legyen a békesség és testvériség ünnepe, hanem azért, hogy az egész év s az egész élet, a szürke, a munkás esztendőnek valamennyi 365 napja ünnepnap legyen, nem a kérges kezek, hanem a lélek ünnepe, hogy a világ evangélium szerint berendezett életnek s a gyakorlati testvéri érzésnek folytonos karácsonya legyen.

(Prohászka Ottokár)

Kegyelemteljes, békés, Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
 

   A zöldellő fényű koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy hetének estéin minden fényt eloltunk, hogy csak egy - és minden héten eggyel több - gyertya fénye világítson. Jöjjön össze a család! Készüljünk együtt az Úr eljövetelére! Minden alkalommal egy adventi éneket énekeljünk először.
 
 

1. hét:  "Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr".


"Élő reménységünk hirdeti a gyertya,
várva-várunk Téged, világ Megváltója."
Ég a gyertya, ég, el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet ki ne aludjék.

   Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely a több évszázados ószövetség sötétségében pislákolt. "Ujjongj, örvendj, Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr" (Zak 2,10).

   Köszönjük, Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Jézus a szívét adta az embereknek ajándékba. Én mit adok embertársaimnak és Neked, Istenem? Add Uram, hogy tudjak nagylelkű lenni, amint Te is nagylelkű vagy velem szemben! Ámen.

   Jófeltétel: Mindenért hálát adok és különösen törekszem a szeretet szolgálataira.
 
 

2. hét:  "Készítsétek elő az Úr útját!"


"Növekvő reményünk két gyertya hirdeti,
Szemünkön át lelkünket megtérésre inti."
Ég a gyertya, ég, fusson a sötét,
szívünkből a rosszaság is kitakarodjék.

   Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent - eljövetel - lezárult. Várjuk Jézus második eljövetelét. Itt volt és itt lesz Krisztus. Itt volt és itt hagyta nekünk Testét és Vérét. Kegyelmével itt van most is köztünk. Együttműködök-e a kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! - Mert jön az Úr! És boldog, akit készen talál. Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Ne engedjük összekeveredni a jót a rosszal. Meg kell küzdenünk a szenvedélyekkel, a kísértésekkel - ez az egész élet lényege!

   Köszönjük Urunk, hogy nem hagytál magunkra, hanem az Oltáriszentségben köztünk maradtál. Én is készítem az utadat a második eljöveteledhez. Adj ehhez bátorságot és kitartást, hogy ne váljak megalkuvóvá, hanem könyörtelenül irtsam a rosszat és erősítsem a jót életemben. Ámen.

   Jófeltétel: Elvégzem karácsonyi gyónásomat és én leszek a béke eszköze.
 
 

3. hét:  "Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek…"


"A harmadik gyertya serkent, buzdít minket,
hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket."
Ég a gyertya, ég, nő a fényesség,
sötét földhöz a Fényesség egyre közelébb.

"A harmadik gyertya serkent, buzdít minket,
hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket."
Ég a gyertya, ég, nő a fényesség,
sötét földhöz a Fényesség egyre közelébb.

   Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi otthonunk egyre növekvő imádságos fényénél, láthatunk elhanyagolt gyermekeket, dacos, engedetlen lelkeket, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk szívébe eljöjjön, megszülethessen Jézus.  Nagy bizalom és kitüntetés, hogy mi is segíthetünk!

   Köszönjük Jézus ezt a feladatot, amit ránk bíztál. Szeretnénk eszközeid lenni jó példánkkal, mosolyunkkal, jó szóval, a rászorultak testi - lelki segítségével, a szomorkodok vigasztalásával. Segítségeddel a Te megváltó szeretetednek, jóhírednek, örömödnek leszünk tanúi a világban. Ámen.

   Jófeltétel: Az öröm hordozója leszek embertársaim között. Mindenkiről csak jót mondok!
 
 

4. hét:  "Istennél semmi sem lehetetlen".


"Készületre bíztat a negyedik gyertya,
gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja."
Ég a gyertya, ég, az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik: Jézus, üdvözlégy!

   Ma este a 4. gyertya meggyújtásával érzékelhetjük Jézus közelségét, fényességét. Boldog érzés az, hogy Jézus hozzánk hasonló ember lett. Minden ellenkező látszat ellenére hinnünk kell, hogy Jézus valóban testet tud ölteni bennem, köztünk. De nem lehet őszinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem "Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete" lakik a mi szívünkben is.

   Urunk! Születésed ünnepétől már csak napok választanak el. Segíts, hogy az utolsó napokat se a rohanás, idegeskedés, vásárlás töltse ki, hanem tudjunk Rád figyelni, Téged várni és a körülöttünk élőknek segíteni, hiszen Veled semmi sem lehetetlen! Ámen.

   Jófeltétel: Jóval győzöm le a rosszat! Az utolsó simításokat is elvégzem lelkemben Jézus fogadásához.


Egyre többen, de még mindig kevesen látogatjátok a ministráns foglalkozásokat, pedig az itt hallottak segíthetik az ismereteitek bővítésén túl a lelki életetek elmélyülését és a közösségünk erősítését is, ezzel építve Krisztus titokzatos testét, az Egyházat. 
 Az elmúlt heteken megismerhettük, megnéztük a liturgikus öltözékeket és gyakoroltuk a szentmisén való vonulások új variációját. Ebben a hónapban az advent és a karácsony lelkiségéről és a hozzájuk kapcsolódó ministráns szolgálatokról tanulunk.

 

- Te jó ég! Mi történt a kezeddel? Csupa vér!
- Megkarmolt a macska.
- És fertőtlenítetted?
- Nem tudtam, mert elfutott.

- Peti, megetetted a papagájt?
- Igen, anya.
- Mivel?
- A macskával.
 << visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.