Mi-Újság?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2001. október

Rózsafüzér Királynője - október 7.

Húzódjatok meg mindannyian a Szűzanya köpenye alatt. Megszabadít a veszélyektől, és biztos révbe vezet.
Újítsuk fel a rózsafüzért az egyéni és a családi imádságokban. Ha otthonainkban Rózsafüzért imádkozunk, megszűnnek a viszályok, csapások, béke és nyugalom fog uralkodni. Rendkívül sok égi segítséget kapunk a Rózsafüzér elmondásával.

(Don Bosco)
Magyarok Nagyasszonya - október 8.

Szent István Magyarország megalapítása után az egészet rábízta Isten szent Anyjára. Az ország Mária tulajdona. Ő nem a nép által, demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első királyunktól égi jogutódnak felkért királynő, aki a kegyelem rendjében törődik a rábízottakkal, s nem csak a Krisztus-hívőkkel.
A magyar nép történelmi, és kegyelmi tapasztalata ezer év után is az Istenanya oltalma és pártfogása, amiért minden nap hálával tartozunk.

Avilai Szent Teréz - október 15.

Még hétesztendős sem volt, amikor rávette bátyját, hogy szökjenek meg otthonról, és menjenek a pogány mórok közé, hogy vértanúk lehessenek, mert ez az örökkévalóságba vezető legbiztosabb út. A vállalkozás nem sikerült, de az elhatározás is mutatja, mennyire az üdvösség elérésének a vágya foglalkoztatta a kislányt. Ez a vágy ösztönözte, hogy kolostorba lépjen, és hogy negyven évesen bensőleg újjászületve addigi élete helyett Krisztus életét kezdje élni.
Vajon ma miért nem eszmény a vértanúság? Legyünk szentek, akiknek élete és halála egyaránt Jézus Krisztusról tesz tanúságot e világ előtt!

Szent Lukács - október 18.

Antiochiai fiatal orvosként nagy tekintélynek örvendett, így a tanítványok örömmel vették jelentkezését, amikor érdeklődni kezdett Jézus élete és tanítása iránt. Hamarosan megkeresztelkedett, és Szent Pálhoz csatlakozva maga is apostollá vált. Lukács nem ismerte Jézust emberi valóságban, csak az apostolok tanúságtétele alapján. Evangéliuma megírásához szemtanúkat hallgatott meg, a legenda szerint Szűz Máriától is, akiről egy képet is festett.
Váljunk mi is apostollá az iskolában, a munkahelyen, és hirdessük Isten örömhírét, az evangéliumot!


2. RÉSZ

    Plébániánk négy lelkes fiataljának volt lehetősége idén nyáron Taizébe utazni az előtte velünk nyaraló Wolfgang atyával. Lelki épülésük az egész közösségünk gazdagodását eredményezi. Írásukból megérezhetjük mi is az ottani hangulat egy kis fuvallatát.

    Hinni nem csupán azt jelenti, hogy templomba járunk és részt veszünk a közösségi összejöveteleken, hanem azt, hogy bízunk, remélünk, szeretünk. Ezek a dolgok sohasem szűnnek meg, mindenki ad és kap belőle. Nem feltűnő és hivalkodó módón, egyszerűen. De ne feledjük, az egyszerűségtől távol áll a szomorúság. Az egyszerűség lelke a szív jóságában, a szívnek jóra való nyitottságában és a cselekedeteinkben válik láthatóvá.
    A taizéi  szerzetes testvérek a legjobb példák erre. Megmutatják nekünk, nem szükséges a világi piac óriási kínálatából választani, elég néhány hívő szív. Maga a közösség kizárólag a maga munkájából él. Az "Exposition" épületében az általuk készített tárgyakat, képeslapokat és az ő könyveiket árulják.
    Roger testvér, Taizé atyja, hosszú évekkel ezelőtt talált erre a helyre. 1940 - ben, első lépésként még a háború borzalmaitól menekülőket segítette. Telt - múlt az idő, a szerzetesek száma egyre nőtt és rájöttek, ezt az ajándékot meg kell osztaniuk a világgal. Hatalmas templomot építettek - akár 5- 6 ezer ember is elfér benne - , melyet nemes egyszerűséggel díszítettek. Rengeteg gyertya, mécses várja a templomba betérőket. A Föld minden tájáról érkeznek ide fiatalok és idősebbek egyaránt. A közös imádságok alatt, amikor ez a több ezer ember  - mindenféle előítéleteket mellőzve, s tán feledve is - együtt, egy szívvel-lélekkel  énekel, dicsőít, imádkozik olyan, mintha a gyermekek Atyjuk oltalmazó kezét fognák, egyetlen nagy családot alkotva. A szerzetes testvérek minden reggeli ima után Eucharisztiát osztanak. Ugyanakkor néhány fiatal áldott kenyereket tartalmazó kosarakkal áll a templom különböző helyein. Aki nem veheti magához az Oltáriszentséget, az nyugodtan vehet az áldott kenyérből. Így mindenki, kivétel nélkül részesedhet Isten végtelen szeretetéből.


 
(Farkas Andrea)


 
     Augusztus 12 - én ünnepeltük a templomunk felszentelésének ötödik évfordulóját. Az ünnepélyes nagymisét dr. Paskai László bíboros prímás érsek atya mutatta be. Beszédében hangsúlyozta, hogy a híveknek közösséggé kell alakulniuk és felhívta figyelmünket a példaként előttünk álló magyar szentekre, akiket követnünk kell. A szentmisét követően közös ebéden vehetett részt mindenki a templomkertben, ahol a pörkölt, krumpli, savanyúság mellett bőven fogyott a csapolt sör és az üdítő is. Rövid beszélgetés után a focipálya mentén gyűltünk össze a hagyományosan megszervezett Papok - Papák focimeccsre.

Papok - Papák: Az egyházközségi örökrangadó


ISTENT SZOLGÁLHATOD ÍGY IS!

Ebben a tanévben is folytatjuk a ministránspróbákat, melyeknek ideje minden pénteken 17.00-17.45. Várható ebben a tanévben egy ministránsverseny és - avatás, melynek részleteit a próbákon tudhatod meg. Hívhatsz egészen kezdőket is (iskolás kortól), velük külön csoportban foglalkozunk. 
 


Okos papa

Drága fiam, örömmel tudatom veled, hogy mindannyian jól vagyunk. A levelednek nagyon örültünk. A kért ezer forintot mellékelem, de felhívom a figyelmedet, hogy az ezrest rosszul írtad. Három nullával, és nem néggyel írják!

Az ajándék

Két barát találkozik az utcán. Egyikük majmot vezet maga mellett.
-Honnan ez a majom?
-A közelmúltban kaptam, és nem tudok mit kezdeni vele.
-Hát miért nem viszed el az állatkertbe?
-Már néhányszor megtettem, de nem vihetem minden nap oda!


 
 
 

<< visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.