MI-ÚJSÁG?

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztatója - 2001. augusztus

 

A FŐEGYHÁZMEGYE MILLENNIUMI ZÁRÓÜNNEPSÉGE

     A keresztény nép egyre mélyülő meggyőződése volt a történelem során, hogy Szűz Mária, aki hordozta Jézus Krisztust, aki eredeti bűn nélkül élt, aki Jézus Krisztus útját végig kísérte, aki az Isten anyja, - az nem porladhatott el halálában, hanem azonnal elnyerte a megdicsőült test állapotát is. 1950 - ben XII. Pius pápa az egyház ősi meggyőződését ünnepélyesen kihirdette: Szűz Mária halála pillanatában elnyerte a teljes dicsőséget, azaz fölvétetett a mennybe. Mária mennybevételét ünnepeljük Nagyboldogasszony ünnepén.
     Nagyboldogasszony ünnepe kiemelt napja a magyaroknak. Szent István királyunk ezen a napon ajánlotta fel Szűz Máriának a magyar Szent Koronát és Magyarországot. Azóta tekintjük a Szent Szűzet Magyarország Nagyasszonyának, és azóta tekintjük Magyarországot Mária országának. Szent István ezzel a felajánlással odavezetett minden magyart a Szent Szűz elé, hogy példaképének és édesanyjának tekinthesse őt minden magyar. Ő a mennyei édesanyánk, akihez az élet minden gondjában, bajában a legnagyobb bizalommal fordulhatunk. Így fogalmazta ezt meg Szent Bernát imájában:
     "Még sohasem lehetett hallani, hogy te bárkit is gyámoltalanul magára hagytál volna, aki pártfogásért hozzád folyamodott és segítségedért hozzád könyörgött."

     A Szent Koronát a Millennium befejezése alkalmából 2001. augusztus 15-én fogadjuk Esztergomban, az egykori királyi városban, ahol az ezredik év karácsonyán történt Szent István királlyá koronázása. A Prímási Bazilika búcsújának napján hajóval érkezik a szent ereklye Esztergomba, ahol fél 11 - kor ünnepi szentmise lesz, amelyen részt vesznek az állami, egyházi és városi vezetők is. Szeretettel várnak minden kedves hívőt is e kiemelkedő ünnepre! A szentmisétől 16 óráig a korona minden érdeklődő számára megtekinthető.  A déli harangszó után leleplezésre kerül Melocco Miklós szobrászművész által készített Szent István megkoronázását ábrázoló szobor a Bazilika mellett. Mádl Ferenc köztársasági elnök mond avató beszédet, majd a szobrot megáldják a történelmi egyházak vezetői. 16.20 - kor indul a korona a kikötőbe, ahonnan ünnepélyes búcsúztatás után hajón érkezik vissza Budapestre.

Ifjúsági oldal - nemcsak ifjúságnak

Barátom egyik fia szenvedélyes kosárlabdázó. Mondanom sem kell, hogy barátomat ez a sport soha nem érdekelte. Az egyik nyáron mégis vette a fáradtságot és minden helyszínre elment a fiával, ahol kosaraztak. Amikor visszatértek egyik ilyen útjukról, megkérdeztem a barátomat:

"Tényleg ennyire tetszik neked a kosárlabda?"

"Egyáltalán nem, de a fiamnak tetszik"
hangzott a válasz.


A pénzen sok mindent vehetsz

Vehetsz élelmet, de nem vehetsz életet.
Vehetsz havert, de nem vehetsz barátot.
Vehetsz gyönyört, de nem vehetsz szerelmet.
Vehetsz hírnevet, de nem vehetsz becsületet.
Vehetsz házat, de nem vehetsz otthont.
Vehetsz Bibliát, de nem vehetsz hitet.
Vehetsz bármit, de nem vehetsz boldogságot.
Vehetsz helyet a temetőben,
de nem vehetsz a Mennyországban!


Egy édesapa már bekente kocsiját a fényező pasztával. Szépre akarta fényesíteni és erősen dörzsölte egy pamut anyaggal.
Tízéves kisfia is segített: a sarkokat és a lakkozott részt fényesítette.
- Látod, fiacskám - mondta az apja - az autóval dolgozom, ez családunk tőkéje, sok időt, gondot és figyelmet kell rá fordítani.
- Igen, apu!
- Látom, érted.
 Rövid csend.
- Akkor én nem vagyok a család tőkéje - mondta halkan a fiú.
- Miért ne lennél?
- Azért, mert számomra soha nincsen időd!

Mi a te családi tőkéd?

Ebben a hónapban több kiemelkedő ünnep is következik. Nagyon várunk titeket, hogy ministráns szolgálataitokkal ti is emeljétek az ünnepek fényét!
Augusztus 12 - én, a templombúcsún 11-kor, augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén fél 6-kor, és augusztus 20-án, Szent István ünnepén 11-kor várunk titeket az ünnepi misék előtti rövid ministránspróbákra sekrestyébe.
 

Okos gyerek

- Pisti - mondja a tanító bácsi - ha adok neked 3 Ft-ot, aztán 4 Ft-ot, végül 5 Ft-ot, összesen mennyi pénzed lesz?
- Először csak adja ide a pénzt tanító bácsi, aztán majd szép nyugodtan megszámolom.
 
 << visszaMagyar Szentek Plébánia, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1. Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 70. Tel./Fax: 209-2224.